Historiske naturvandringer ved Fussingø

Turlængde: 2-3,5 km

8920 Randers NVKuperetFjord, å eller søFortidsmindeSkov

Startkoordinater i Google Maps: 56.473747, 9.844422

Fussingø oser af historie. I hvert fald siden bondestenalderen for mere end 6.000 år siden har der været bosættelser i området, og i skovene findes flere end 70 gravhøje fra bronzealderen. Som gods har Fussingø været kendt siden midten af 1500-tallet. Her anlagde slægten Skeel det første Fussingø i 1555 som en herreborg på halvøen Gammelhave i Fussing Sø.

Fussingø er den danske herregård, der længst er gået i arv. Om ikke de var af samme slægt eller våben, så var alle ejerne i familie frem til den sidste lensgreve Carl Ludwig Scheel-Plessen, som måtte afstå godset til den danske stat i 1947.

Forfaderen grev Christian Ludvig Scheel von Plessen beordrede i 1790 den gamle herreborg på Gammelhave nedrevet, og i stedet blev det nuværende Fussingø Slot opført lidt vest for Fussing Sø omkring år 1795.

Gjorde bønderne fri

Christian Ludvig Scheel von Plessen gik stærkt ind for at forbedre bøndernes kår. Han var et af de 13 af landbokommissionens i alt 16 medlemmer, som gik ind for stavnsbåndets ophævelse.

Selv gik han forrest og gav i 1775 ”sine bønder” deres gårde i arvefæste. Bønderne skulle herefter betale en årlig rente til godset, indtil ejerskiftebeløbet var betalt. Herefter kunne gården frit overlades til slægtninge eller andre.

Hundrede år senere rejste taknemmelige bønder en obelisk som tak.

Den nu 140 år gamle obelisk, der står vest for slottet på den modsatte side af Vasevej, støder du garanteret på, hvis du tager på en af de foreslåede ture ud i naturen omkring Fussingø Slot.

Læs mere om Fussingø på danskeherregaarde.dk

Vidste du

 • at skovene ved Fussingø har en af landets tætteste grævlingebestande
 • at tre af Danmarks største rovdyr lever i skovene. Foruden grævlingen også ræven og odderen
 • at Europas mindste hjorteart også kan ses i skovene
 • at de mange gamle træer er med til at give området ved Fussingø et spændende fugleliv. Her er sortspætte, grønspætte, stor flagspætte, huldue, ugler og flere arter småfugle. Af rovfugle yngler musvågen, duehøgen og spurvehøgen i skovene.

Natuglen er også meget udbredt, ligesom man kan være heldig at se den røde glente.

Læs mere om Fussingø på fredninger.dk

Billeder fra området

 • Fussingø Skov og Sø set fra luften
  Fussingø Skov og Sø set fra luften
 • Fussingø Slot og gårde set fra luften
  Fussingø Slot og gårde set fra luften
 • Mark og sø ved Fussingø
  Mark og sø ved Fussingø
 • Fussingø Slot
  Fussingø Slot
 • Marker ved Fussingø
  Marker ved Fussingø
 • Fussing Sø
  Fussing Sø
 • Fussing Sø
  Fussing Sø
 • Badebroen ved Fussing Sø
  Badebroen ved Fussing Sø
 • Gårde ved Fussing Sø
  Gårde ved Fussing Sø
 • Bæk og sø ved Fussingø
  Bæk og sø ved Fussingø
1 / 10

Foto: Jakob Lerche Fotografi

Fotografi © Jakob Lerche Fotografi

Foto: Jakob Lerche Fotografi

Fotografi © Jakob Lerche Fotografi

Foto: Jakob Lerche Fotografi

Fotografi © Jakob Lerche Fotografi

Foto: Jakob Lerche Fotografi

Fotografi © Jakob Lerche Fotografi

Foto: Jakob Lerche Fotografi

Fotografi © Jakob Lerche Fotografi

Foto: Jakob Lerche Fotografi

Fotografi © Jakob Lerche Fotografi

Foto: Jakob Lerche Fotografi

Fotografi © Jakob Lerche Fotografi

Kort med ruter ved Fussingø

1 / 3

Gode råd til din tur ud i naturen