Oplev Trækstien mellem Randers og Silkeborg

Turlængde: 76 km

8900 Randers C8870 LangåFladtFjord, å eller sø

Startkoordinater i Google Maps: 56.456040, 10.034438

Trækstien er en 76 km lang fredet vandrerute mellem Randers og Silkeborg. Den er en enestående mulighed for at opleve Gudenåen helt tæt på. Forbered dig på en tur tæt på naturen og vær opmærksom på, at åen og stien er dynamisk. Når der er meget vand i Gudenåen, kan Trækstien være meget våd og på nogle strækninger endog oversvømmet. Cyklist? Vær obs på at du ikke kan cykle hele ruten mellem Silkeborg og Randers.

Fra Randers til Sahl Rasteplads

Gudenåengene mellem Randers og Langå er en fantastisk oplevelse - især når fuglene trækker om foråret og efteråret. Fra Langå til Tange Sø følger den jernbanen, der er lagt på det jævne terræn langs åen, og går gennem flere små stationsbyer. Du kan også se de terrasser, der er skabt af smeltevandet, da Gudenådalen blev dannet, og åen var en rivende smeltevandsflod.

Landskabet omkring Tangeværket er et enestående kulturlandskab. Langs Tange Sø følger stien en skovvej. Den oprindelige træksti er på bunden af den kunstige sø.

Følgende strækninger er ofte våde:

  • Mellem Fladbro og Langå men her er et godt alternativ den parallelle cykelrute 29 og gennem Langå by og sti nord for jernbanen til Åbro
  • Mellem Langå og Tangeværket. Her kan man på de våde strækninger vælge vejen syd for åen. Mellem Ulstrup og Tange Sø er den sammenfaldende med cykelrute 30. Mellem Ulstrup og Bamsebo Camping er trækstien hævet på en træbro.

Se dronevideo fra Gudenåengene

Fra Sahl Rasteplads til Silkeborg

Første del af strækningen går gennem smuk løvskov på kanten af den kunstige Tange sø. I Vejerslev skov går du på en hævet træsti midt i mosen og tæt på søen. Ved Kongensbro skifter Trækstien side fra øst- til vestsiden af Gudenåen. På strækningen mellem Kongensbro og Silkeborg kan du opleve to historiske pramdragerkroer, Kongensbro og Svostrup samt Tvilum Klosterkirke på den modsatte side af åen. Vil du opleve kirken tæt på, skal du over Tvilum Bro. Sminge Sø er en vigtig fuglelokalitet.

På en stor del af strækningen mellem Kongensbro og Silkeborg er Trækstien renoveret og hævet.

Trækstiens historie

Gudenåen var i 1800-tallet den vigtigste transportvej af varer mellem Randers og Silkeborg. Transporten foregik med fladbundede pramme og var lastet med op til 25 tons papir, tørv og lignende. Modstrøms - fra Randers mod Silkeborg - blev prammene trukket med stærke tove af mænd og heste fra land. Til det formål blev Trækstien eller Pramdragerstien skabt. Den modsatte vej stagede man sig frem med strømmen.

Langs Trækstien lå pramdragerkroerne. Flere af dem eksisterer fortsat og tilbyder fortsat hvil og god mad. Pramfarten og Trækstiens storhedstid var i 1850’erne, hvor der var op mod 120 pramme på Gudenåen.

Landskab og natur

Gudenådalen er skabt af enorme smeltevandsfloder, der løb mod havet under afsmeltningen for ca. 15.000 år siden. Terrasseniveauerne ses flere steder langs Gudenåen. Syd for Randers ses endvidere spor af stenalderhavet, der efter istiden trængte helt ind til Langå og skabte de flade enge, vi oplever i dag.

Landskabet langs Gudenå er smukt og varieret med en rig flora og fauna. Her kan du være heldig at se isfuglen eller rørhøgen, den smukke pragtvandnymfe eller den grønne kølleguldsmed. Gudenåen er hjemsted for mere end 80 plantearter, heraf 44 vandplantearter.

Særligt for cyklister

Man må kun cykle på Trækstien mellem Silkeborg og Kongensbro og mellem Randers og Fladbro. Du kan følge Gudenåen på regional cykelrute 29 mellem Randers og Langå og på regionalrute 30 mellem Langå og Silkeborg.

Regler for færdsel

Mellem Kongensbro og Fladbro er stien i privat eje, og her gælder visse regler, som man skal kende, når man går på Trækstien:

  • Stien er åben for færdsel til fods fra kl. 6 til solnedgang
  • Hunde må generelt ikke medtages
  • Aktiviteter med mere end 50 deltagere kræver en forudgående tilladelse fra Fredningsnævnet og tillades kun fra 15. juli til 1. september.

Find inspiration hos VisitAarhus.

Læs mere om Trækstien ved Gudenåen.

Billeder fra området

1 / 8

Gode råd til din tur ud i naturen