Oust Mølle Folkeskov

Turlængde: 1 km

  • Postnummer 8920 Randers NV
  • Kategori Skov
  • Terræn Fladt

Startkoordinater: 56.473957, 9.985788

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

Skovrejsningen ved Oust Mølle indgår i den ønskede fordobling af skovarealerne til omkring 14.000 hektar af Randers Kommunes areal indenfor en trægeneration på ca. 100 år.

Oust Mølle Folkeskov er et nyt otte hektar stort bynære skovareal. Her er 18.000 træer og buske plantet som resultat af en fælles indsats mellem borgere, foreninger og erhvervslivet samt Randers Kommune og organisationen "Growing Trees Network".

Træerne vil gradvist danne en ny bynær skov til glæde for både naboer og besøgende, og beskytte områdets vigtige grundvandsreserver. Træerne vil endvidere nedbringe den menneskelige CO2- udledning. Det forventes også at skoven - til trods for den bynære placering - bliver hjemsted for et varieret dyre- og fugleliv.

Når skoven vokser op, vil den også skærme villakvarteret øst for skoven mod støjen fra motorvejen.

Du er velkommen til fods ad skovens stier. Ved P.-pladsen i nord-enden er etableret en 17 meter høj og 100 meter bred udsigtsbakke samt en indhegnet hundeskov. Her finder du også et skilt med historisk information om området.

Skovens træer er en blanding af løvtræer: Eg, rødel, tjørn, hassel mv. samt stedsegrøn kristtjørn i sydenden. Omkring seks af områdets otte hektar vil blive til skov med karakter af fredskov. Randers Kommune varetager skovens vedligeholdelse.

Folkeskovens træer er finansieret af private donationer. Læs mere på www.folkeskoven.dk.