Oust Mølle Folkeskov

Skovrejsningen ved Oust Mølle indgår i den ønskede fordobling af skovarealerne til omkring 18% (14.000 hektar) af Randers Kommunes areal indenfor en trægeneration på ca. 100 år.

Turlængde 1 - 1,5 km

Oust Mølle Folkeskov bliver et nyt 8 hektar stort bynære skovareal. Her vil 18.000 træer og buske i løbet af de kommende år blive plantet som resultat af en fælles indsats mellem borgere, foreninger og erhvervslivet samt Randers Kommune og organisationen "Growing Trees Network".

Træerne vil gradvist danne en ny bynær skov til glæde for både naboer og besøgende, og beskytte områdets vigtige grundvandsreserver. Træerne vil endvidere nedbringe den menneskelige CO2- udledning. Det forventes også at skoven - til trods for den bynære placering - bliver hjemsted for et varieret dyre- og fugleliv.

Når skoven vokser op, vil den også skærme villakvarteret øst for skoven mod støjen fra motorvejen.

Du er velkommen til fods ad skovens stier. Ved P.-pladsen i nord-enden etableres en 17 meter høj og 100 meter bred udsigtsbakke samt en indhegnet hundeskov. Her finder du også et skilt med historisk information om området.

Skovens træer er en blanding af løvtræer: Eg, rødel, tjørn, hassel mv. samt stedsegrøn kristtjørn i sydenden. Omkring 6 af områdets 8 hektar vil blive til skov med karakter af fredskov. Randers Kommune vil efterfølgende varetage skovens vedligeholdelse.

Folkeskovens træer er finansieret af private donationer. Du kan som privatperson, virksomhed eller forening købe træer til plantning - her eller ved tilsvarende projekter.

Læs mere på www.folkeskoven.dk.

Naturen og mulighederne for gode naturoplevelser ligger derude og venter. Se andre muligheder for vandreture og naturoplevelser i Randers Kommune her.