På kultur- og naturtur i vest

Turlængde: 3-16 km

  • Postnummer 8920 Randers NV og 8870 Langå
  • Kategori Skov, Fortidsminde og Fjord, å eller sø
  • Terræn Kuperet

Startkoordinater: 56.452744, 9.832058

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

Sæt et par timer af og kombiner en tur ud i den skønne natur i Randers’ vestlige opland med en kulturoplevelse med runesten og skønne kirker. Start ved Ålum Kirke, hvor der er en enestående mulighed for at opleve nogle af vikingetidens flotte runesten. Ikke mindre end fire står her af slagsen.

Ålum Kirke er et besøg værd i sig selv. Den smukke kvaderstenskirke stammer fra omkring år 1200, og har både en interessant historie og mange flotte bygningsmæssige detaljer. Særligt indgangsportalen mellem det nuværende våbenhus og kirkeskib med tre dobbelte granitsøjler er et prægtigt stenhuggerarbejde.

Ålum Kirke ligger i den frugtbare Nørreådal - et område som er rigt på fortidslevn fra mange forskellige tider. På den anden side af ådalen, i Øster Velling Skov, er der vidnesbyrd herom. Her står et par store sten ved vejen. Sten der ligesom runesten er ridset i, et par tusinde af år før stenene ved Ålum Kirke.

Mandbjerghøjstenene

Startkoordinater: 56.438340, 9.860216

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

Den første af i alt tre helleristningssten ved Mandbjerghøj blev fundet i 1857 af kunstmaleren R. H. Kruse, som var udsendt af Nationalmuseet. Stenen indgik i den fodkrans af sten der omsluttede højen. Stenen opbevares i dag på Kulturhistorisk Museum i Randers, mens de to sidst fundne helleristningssten står, hvor de blev stillet. Uden at gøre særligt væsen af sig ved Vandmøllevej, hvor den østlige del af Øster Velling Skov går over i mark.

Mandbjerghøjstenene er det eneste samlede fund af tre sten med samme helleristninger fra bronzealderen. Stenene har sammen med andre stået som fodkredssten omkring en central grav, der indeholdt en egetræskiste. I graven fandt man et bronzealdersværd og en guldbelagt bæltekrog.

Selve højen er desværre ikke længere. I 1880 besluttede gårdejer Peter Bak at sløjfe den og benytte jorden herfra til opfyldning af en nærliggende mergelgrav. Højen lå ham i vejen og var desuden "opholdssted for en del for hans marker skadelige dyr".

Øster Velling Skov

Startkoordinater: 56.438340, 9.860216

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

Mens helleristningerne i de gamle sten ved Mandbjerghøj kan være svære at se med det blotte øje, så tager skoven vest for Vandmøllevej sig anderledes indbydende ud. Her hvor den rislende Øster Velling Bæk har skåret sig vej gennem bakken siden tidernes morgen, er der sus i den høje, snart bladløse bøgeskov, hvor faldne kæmper er overgivet til skovbundens nåde, svampe og bakterier.

Er tiden til det, så tag en tur rundt i skoven og oplev småfuglene i krattet og rovfuglene foroven - med det in mente at man i private skove som her kun må færdes her i dagtimerne og skal holde sig til stier og veje.

Læs mere om Øster Velling Skov.

Runestenen ved Langå Kirke

Startkoordinater: 56.394703, 9.891721

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

Langåstenen blev fundet i kæret syd for Langå i efteråret 1861. Det var meningen, at stenen skulle bruges i forbindelse med brobyggeri, og selvom stenhuggeren så runerne, kløvede han den. Runerne på stenens højre halvdel blev måske hugget bort, da han frygtede, at stenen ville blive taget fra ham. Runestenen blev heldigvis opdaget, og stenen blev fragtet til kirkegården, hvor den har været siden.

I 2015 blev runestenen på Langå Kirkegård restaureret og genrejst. Lokale borgere, virksomheder og foreninger samt provstiet og en fond donerede penge, så det blev muligt at genrejse runestenen, der i dag står lodret med runeindskriften på højkant, som den gjorde i vikingetiden.

Med seks runesten er Langå det sogn i Danmark, hvor der er fundet flest runesten. Alle runestenene er i årenes løb blevet kløvet eller slået i mindre stykker for at blive genbrugt til bygning af kirken, broer eller veje, for først med Naturfredningsloven i 1937 blev bevaring af runesten og fortidsminder sikret.

Selvom der er fundet seks runesten i Langå, er runestenen ved kirkens tårn den eneste, der stadig er i byen. En af stenene er udstillet på Museum Østjylland i Randers, mens de fire øvrige er forsvundet.

Runestenen på Langå Kirkegård er fra den sene del af vikingetiden, omkring år 970-1020. Den bevarede del af runerne fortæller, at stenen er rejst af en viking til minde om sin bror, som var en velrespekteret storbonde.

Læs mere på fortidsmindeguide.dk.

Vestparken og Langå Sø

Startkoordinater: 56.390647, 9.887133

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

Et par hundrede skridt sydover fra Langå Kirke er der gode muligheder for en frisk gåtur i naturen. Start med en tur rundt om Langå Sø og byg oveni med Vestparken og skoven på skrænten mod Gudenådalen. En bynær naturtur, der byder på varieret terræn og bevoksning, smukke scenerier og masser af fugleliv.

Om vinteren byder Vestparken på gode kælkebakker for byens børn, om sommeren er den ramme om Vestparkfestivalen. Tidligere blev pladsen også brugt til politiske møder, hvilket ses af den gamle talerstol af sten, som står oven for pladsen. Herfra talte selveste Stauning engang, siges det.

Langå Sø er på seks hektar og byder på en gåtur rundt på godt et par kilometer. Tager du Vestparken og skoven mod syd med, kan det løbe op i tre eller fire. God tur. 

Læs mere om naturen i Langå og omegn