På sporet af MFVJ-banen

Turlængde: 6-11,5 km

  • Postnummer 8990 Fårup
  • Kategori Fortidsminde
  • Terræn Fladt

Startkoordinater: 56.546321, 9.844967

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

I 1925 blev der anlagt en privatbane fra Mariager via Fårup til Viborg. Sporene krydsede den allerede eksisterende længdebane, og da banerne havde fælles station i Fårup, blev byen et jernbaneknudepunkt med gæstgivergård, købmænd, brugs, bager, manufakturforretning, læge og dyrlæge. Der blev sat fart i byen, som hen ad vejen også fik en del industri. Du kan stadig finde spor efter banen flere steder omkring Fårup.

Forslag til traveture ved Fårup

Begynd turen ved kroen i Fårup. Gå ad Jernbanegade hen mod broen over banen og forbi Fårup Betonindustri. Følg hovedbanelinjen. Ved broen fortsættes ligeud ad Engvejen.

Når Engvejen slutter efter sidste hus på venstre hånd, kommer man ind på en mark, hvor man ikke kan undgå at se resterne af den gamle jernbanedæmning. Følg de to hjulspor langs dæmningen. Her bliver man ledt op på selve dæmningen af et kørespor.

Fra dæmningen er der udsigt til et par tørvegrave. De to huller på sydsiden er starten på Bjerregrav Mose.

En betonbro leder den hedengangne jernbane over Skals Å, herefter kommer et par forhindringer, et par kreaturindhegninger, som skal overstiges, hvorefter dæmningen holder op. Tag bestik af den fjerneste side af indhegningen. Dæmningen fortsætter igen ved træerne i det sydøstligste hjørne - bare følg kreaturstierne.

Efter endnu et hegn er kreaturstierne på marken nord for dæmningen at foretrække lidt endnu. Dæmningen er på en strækning groet til i træer og krat. Der er dog lys for enden af tunnelen.

Det er ikke alle steder muligt at trave på den gamle jernbanedæmning. Nogle steder er den væk og andre steder - fx. på grænsen mellem Sønderbæk og Nørbæk sogne: Væk i træer og krat.

Efter endnu et kreaturhegn er der nu en rimelig grusvej, som følges til venstre sydpå ca. 100 meter, inden der drejes til højre ad et par hjulspor. Efter 100 meter ad hjulsporet drejes atter til venstre - ad en gammel markvej.

Fortsæt til vejen deler sig. Går man til højre her, er man hurtigt oppe i Rejstrup by.

Vejen til venstre går ned til et rødt hus, hvor man svinger til venstre og kommer på ”forten”, hvor diger på begge sider sikrede at kreaturerne holdt kursen, når byhyrden i gamle dage drev frem og tilbage mellem gården og engen.

Man ender igen ved banedæmningen og kan nu vælge, om man vil tilbage ad den vej, man kom fra, gå via Nørbæk tilbage til Fårup ad landevejen eller i Nørbæk tage Handestvejen.

Vælger man den sidste løsning går man i Nørbæk ad Fårupvej og Hviddingvej, drejer til højre ad Smallegade og krydser Skovagervej til Handestvej.

Handestvej bliver snart til en grusvej. Fortsæt ligeud og gå over betonbroen, der krydser Skal Å. Omkring 100 meter efter broen, umiddelbart efter gasstationen, drejes til højre ad en markvej, der løber parallelt med banen. Snart passerer Fårbækken, der ikke bare danner naturligt skel i landskabet, men også skel mellem Mariagerfjord og Randers Kommuner og Region Midt- og Nordjylland.

Fortsæt hen til jernbaneviadukten og under den. Gå lige ud ad Elmevej for at komme tilbage til udgangspunktet, kroen og den gamle station.

Traveturene på sporet af MFVJ banen har en længde fra 6,5 til 11,5 kilometer, alt efter hvilken rute, man vælger.

Traveturen Fårup, Nørbæk, Handestvej, Fårup er knap 6 kilometer lang.