Randrup Ødekirke

Turlængde: 0,5 km

  • Postnummer 8981 Spentrup
  • Kategori Fortidsminde og Udsigtspunkt
  • Terræn Kuperet

Startkoordinater: 56.585972, 9.964189

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

Mellem Gassum og True, kun et stenkast fra Randrupvej, ligger Randrup kirkeruin på toppen af landskabet. Der er ikke meget tilbage af den lille middelalderkirke, men det opvejes af en fantastisk udsigt, der rækker langt ud over Randers Kommunes grænse mod nord og ind i Mariagerfjord og Region Nordjylland, hvor den hvidkalkede True Kirke anes i horisonten.

Lige efter en gård på venstre side af Randrupvej fører en sti op mod kirkeruinen. Der findes næsten ingen oplysninger om kirkens opførelse, funktion eller nedrivning. Men kirken er formentlig fra 1200-tallet, har været opført i natursten lagt i kalkmørtel og med murenes inderside beklædt med hvide limkalksten.

De dyrebare bygningsmaterialer er ganske givet blevet genbrugt efter nedrivningen. På Randers Kulturhistorisk Museum i Randers findes nemlig en indmuret kvadersten med et indhugget skaktern-mønster, der stammer fra Randrupgård. Denne sten har formodentlig siddet i Randrup Kirke, idet lignende sten findes i nutidens kirker i området ved Falslev, Svenstrup og Spentrup.

Skakspil med Djævelen

I guiden ”Mariageregnens arkæologiske minder” forklarer K.M. Christensen en mulig betydning af stenen:

"De er foreslået tolket som stenmestrenes fritidssyssel, stenskadeudbedring eller regnebræt, mystisk-symbolske talkombinationer eller meddelelser og endeligt tolket som symbolet på hvidt/sort, godt/ondt og liv/død. Populært kaldes stenene for ”Fandens spillebræt", hvor man kommer til at tænke på menneskers spil med Døden om tidspunktet for at forlade denne verden. Sagn beretter også om, at Djævelen ofte generede kirkebyggeriet ved at rive det ned om natten, hvad der var bygget op om dagen. Bygmesteren kunne så lave et skakbræt til Djævelen, der i sin spillelidenskab ville blive så optaget, at byggeriet kunne fortsættes uforstyrret.”

For mange kirker?

Hvorfor og hvornår Randrup Kirke blev revet ned, står hen i det uvisse. Måske var det middelalderens pestepidemier, der lagde landet øde? Eller måske noget så fredsommeligt som sognesammenlægninger efter reformationen i 1536? Da Randrup Kirke ikke optræder på Videnskabernes Selskabs kort fra 1791, må nedrivningen i hvert fald have fundet sted inden da.

Alene i de fire herreder syd for Mariager Fjord kendes til 36 ødekirker, og heraf kan de 24 stedfæstes. Kirkerne har skullet fungere samtidig med de 42 sognekirker, der er i området, så det var måske ikke så mærkeligt, at der i senmiddelalderen og efter reformationen blev luget kraftigt ud i antallet.

Sådan finder du Randrup Ødekirke

Fra Randers-Mariager landevejen, ca. 1 km nord for Gassum, drejes mod vest ad Kåtrupvej mod True. Efter ca. halvanden kilometer deler vejen sig, og herfra følges skiltet ”Kirkeruin” mod True. Efter ca. 500 meter kan parkeres i den sydlige vejside ved gården. Et lille fortidsmindeskilt ud til vejen viser starten af en trampesti langs markskellet til kirkeruinen, der ligger et halvt hundrede meter vest for gården. Der er et informationsskilt for enden af trampestien.

Vis hensyn til eventuelt græssende dyr på stedet: Det vil sig: Luk hegn og led - og hunde ingen adgang!

Læs mere om fortidsminder i Randers Kommune

I Randers Kommune findes ca. 350 synlige fredede fortidsminder. Størstedelen er gravhøje fra bronzealderen, men du kan også finde flotte stendysser og gravhøje fra bondestenalderen, runesten fra vikingetiden, middelalderlige voldsteder og kirketomter.

Fortidsminderne fortæller tusinder af års spændende historie fra før, der var skrevne kilder til. Ofte er de smukt beliggende i landskabet med vid udsigt.

For at sikre at fortidsminderne bevares, foretager Randers Kommune den fornødne pleje af vegetationen på fortidsminderne. Der er også etableret adgang til enkelte, særligt seværdige fortidsminder og opsat informationsskilte. Adgang til øvrige fortidsminder på privat jord kræver lodsejernes tilladelse, med mindre der er offentlig adgang.

Læs mere på fortidsmindeguide.dk