Traveture ved Øster Bjerregrav

Turlængde: 5,5-9,5 km

  • Postnummer 8990 Fårup og 8920 Randers NV
  • Kategori Fjord, å eller sø
  • Terræn Fladt

Startkoordinater: 56.488371, 9.905723

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

Under 2. Verdenskrig var tørvegravningen i Bjerregrav Mose en hel industri i sig selv. På et tidspunkt var der hele 52 presseværker, og der måtte indsættes ekstra-tog fra Randers til Bjerregrav og Kousted til de arbejdere, som ikke boede i skure og banevogne nede i mosen…

Siden da er Bjerregrav Mose blevet et sandt eldorado for dyr og fugle. De gamle tørvegrave og mosehuller er mange, og vegetationen er med årene blevet høj og meget forskelligartet. Endnu dyrkes der enkelte steder lidt korn i mosen, men ellers har dyr, jægere og naturelskere et unikt område at færdes i.

Mosen var tilbage i 1700-tallet meget sumpet, men ved udskiftningen, hvor hver ejendom fik tildelt sit område, blev der lavet markveje, så det blev muligt at færdes med hestekøretøjer. Grøfter til afvanding sikrede desuden, at meget af mosen blev til anvendelig landbrugsjord.

Da man begyndte på tørvegravning, blev mosen rigtig givtig for lodsejerne. I starten gravede man tørv til eget forbrug, men under 1. Verdenskrig blev brændstofforsyning værd at regne med. Både private og industri, teglværker og mejerier begyndte at efterspørge brændsel.

Under 2. Verdenskrig blev tørvegravningen en hel industri i sig selv. På et tidspunkt var der i mosen hele 52 presseværker, og der måtte indsættes ekstratog fra Randers til Bjerregrav og Kousted til de arbejdere, som ikke boede i skure og banevogne nede i mosen eller indkvarterede sig på gårdene sommeren igennem, mens børnene gik i skole i Kousted eller Øster Bjerregrav.

Start ved Øster Bjerregrav Kirke

Tur 1 går ad Kirkevej mod mosen. Her er der undervejs en flot udsigt ind mod Randers. En kilometer nede ad Kirkevej drejes til venstre ad Mosedraget. Endnu en kilometer længere fremme går turen ud i mosen.

Fortsæt over et par broer over å og jernbane over til Kousted, hvor den gamle kirkelade neden for kirken er området ældste bygning. Bygningen er nu menighedshus.

Forsæt ad asfaltvejen til Bjerregrav station. Herfra er der to kilometer op ad bakke tilbage til Øster Bjerregrav. Turen er ca. 9,4 km lang.

Tur 2 går fra Øster Bjerregrav Kirke ad den gamle kirkesti ned forbi præstegården og videre op til Over Fussingvej.

Den fantastiske udsigt over Bjerregrav Mose bliver ikke ringere, når der svinges til højre ad Holmevej, der starter som en uasfalteret hulvej for siden at blive til asfalteret sognevej.

Ved Mosedraget kan man vælge at fortsætte tilbage til Øster Bjerregrav - eller man kan vælge Mosedraget og en flot tur på kanten af den naturskønne mose. På højre hånd kommer man blandt andet forbi en gammel grusgrav, fra hvis top man kan nyde en utrolig udsigt.

Langs mosen veksler det ene flotte panorama med det næste. I dyb kontrast med hvordan her så ud i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor det vrimlede med mennesker i moseindustrien.

Mosen var dengang aldeles blottet for vegetation. Hele overfladen var sort - og dertil sort af op imod tusinde mennesker, hestekøretøjer og lastbiler som sørgede for de uundværlige tørv til forbrugerne.

Ved enden af Mosedraget går turen mod højre og tilbage til Øster Bjerregrav Kirke. Den korte tur er 5,6 km lang, den lange er 8,1 km.

Tur 3 går ad Kirkevej ned mod byen til Over Fussingvej og til højre mod Over Fussing. Herfra kan den flotte udsigt nydes mod nord og vest over mosen og til Sønderbæk og Læsten.

Fra Over Fussing fortsættes ad Viborgvej og derefter Grovebakkevej ned mod Fussingø med de flotte udsigter over søen, skoven og slottet.

En kilometer nede drejes til højre mod Hesselbjergskoven, hvorefter der igen drejes til højre tilbage mod Viborgvej.

Tværs over Viborgvej går det ad en jordvej forbi gården Over Fussingholm til Holmevej. Her er der to muligheder: Til højre op til Over Fussing og derfra tilbage til Øster Bjerregrav. Eller til venstre ned omkring Bjerregravholm og endnu en flot udsigt ned over mosen. Ad denne vej går det forbi den gamle præstegård og ad Kirkestien tilbage til udgangspunktet øverst på bakken. Turen er 8,2 - 8,8 km lang.