Traveture ved Sønderbæk

Turlængde: 6,5-10,5 km

  • Postnummer 8920 Randers NV
  • Kategori Fjord, å eller sø
  • Terræn Fladt

Startkoordinater: 56.463709, 9.850537

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

Mange steder på vejen fra Sønderbæk til Rejstrup kan man se rester af gamle diger på begge sider. Vejen var i gamle dage drøwt, som det kaldtes på disse kanter. Her drev byhyrden sine dyr fra byens gårde og ud på græs i engene eller på heden. Digernes formål var at holde dyrene på vejen og lette hyrdens arbejde.

Start turen ved Sønderbæk Kirke, der ligger midt i byen omgivet af forsamlingshuset, smedjen, det gamle mejeri, den gamle skole og den gamle brugsforening.

Følg Bofferhøj til krydset og drej til venstre ad Byvejen. Bofferhøj er opkaldt efter en bronzealderhøj, der ligger bag det gamle mejeri.

Ved den første markvej drejes til venstre ud i engene. På venstre side af markvejen er der udsigt over Sletkæret, til højre Brunbakkerne eller ”Heden”.

Hvor markvejen knækker til venstre ligger på højre side et mosedrag med store, dybe tørvegrave, hvor der under og efter 2. Verdenskrig blev gravet millioner af tørv. Hullerne er op til fire meter dybe og vokser derfor meget langsomt til.

Tag en afstikker

En afstikker ud til tørvegravene er en oplevelse - specielt om foråret hvor landskabet spejler sig i den blikstille overflade, og svanerne majestætisk sejler rundt og inspicerer deres territorium.

Er man heldig kan man møde odderen ved mosehullet, der også er et eldorado for nattergale og andre småfugle, fiskehejrer, musvåger, gæs og ænder.

Mange steder på vejen fra Sønderbæk til Rejstrup kan man se rester af gamle diger på begge sider. Vejen var i gamle dage fourt - eller drøwt som den kaldes på disse kanter. Byhyrden drev sine dyr ad drøwten fra byens gårde og ud på græs i engene eller på heden. Digernes formål var at holde dyrene på vejen og derved lette hyrdens arbejde.

Ligeud til Sibirien

Efter halvanden kilometer dukker den første gård i Rejstrup op - Bakkegården, der i dag er Rejstrup Savværk.

Her kan man vælge at afkorte turen ved at gå de sidste to kilometer tilbage ad landevejen mod Sønderbæk, eller man kan dreje til højre og følge drøwten i Rejstrup.

Her kommer man ud på Holmen, hvor der ligger et lille husmandssted gemt væk i træer. Herefter drejer vejen skarpt til venstre.

En halv kilometer længere er det muligt at korte turen af ved at gå til venstre ved en lille plantage og komme tilbage til Rejstrup.

Går man lige ud, kommer man lidt efter til rester efter banedæmningen fra den hedengangne Viborg - Mariager bane, der var en af landets yngste privatbaner og fungerede fra 1926 - 66.

Krydses banedæmningen er man i Nørbæk Sogn og så langt ude, at området kaldes Sibirien.

Ved Kjeldagergård drejes mod venstre ad grusvejen. Snart efter dukker Rejstrup Plantage op på højre hånd.

Lige før Sønderbæk ligger den gamle Sønderbæk Station på venstre hånd inde i en klynge træer.