Store solcelleanlæg

For at nå parisaftalens målsætninger om at være klimaneutral i 2050, har Randers Kommune brug for, at der opstilles VE-anlæg.

Randers Kommune har derfor vedtaget et administrationsgrundlag for store solcelleanlæg.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Klimaplan 2050 har Randers Kommune tilsluttet sig Parisaftalens målsætninger, og skal som geografi senest i 2050 være klimaneutral. Inden da, i 2030, har vi mål om, at udledningen af drivhusgasser skal være sænket med 70% siden 1990.   For at nå det mål skal der opsættes Vedvarende Energianlæg (VE‐anlæg) i Randers Kommune. Der er endnu ikke opbygget en stor viden og fast praksis om planlægning for større solcelleanlæg, som der er for eksempelvis vindmøller.  

Solcelleanlæg optager et væsentligt areal eller bliver synligt på en stor tagflade, hvilket kan betyde, at andre hensyn kan blive tilsidesat. Der er derfor behov for at uddybe og supplere kommuneplanens retningslinjer med betydning for store solcelleanlæg. Administrationsgrundlaget giver sammen med kommuneplanen og øvrig relevant lovgivning grundlaget for at behandle og prioritere indkomne ansøgninger om store solcelleanlæg. Administrationsgrundlaget er først og fremmest et redskab, som Randers Kommune bruger til at behandle ansøgninger om store solcelleprojekter, og som projektudviklere af store solcelleanlæg kan bruge til at forbedre deres projekter efter. Administrationsgrundlaget giver et grundlag for vurdere om solcelleparker tilsidesætter, indpasses i eller forbedrer beskyttelseshensynene, som kommuneplanen varetager. En væsentlig del af administrationsgrundlaget er også at sikre at nabohensyn varetages. Det betyder, at administrationsgrundlaget bliver et redskab til at vurdere, hvilke projekter der giver de største fordele for f.eks. klima, natur eller lokalsamfund og hvilke projekter der kan nedprioriteres eller fravælges, da de samlet ikke giver tilstrækkelige fordele. I redegørelsen for hver retningslinje i administrationsgrundlaget er der indsat link til de retningslinjer i kommuneplanen, som administrationsgrundlaget er bundet op på.