Sagsbehandlingstider

Det er forskelligt fra projekt til projekt, hvor lang tid det tager at udarbejde og vedtage en lokalplan.

Sagsbehandlingstiden for planlægning regnes fra, planlægningen er blevet igangsat af byrådet, og der er enighed om grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen. Det vil sige, at der skal foreligge et afklaret projekt, eller der skal være aftalt et præcist tidspunkt for, hvornår projektet er tilpasset byrådets beslutning.

Der skal desuden foreligge de nødvendige undersøgelser og visualiseringer af projektet i overensstemmelse med, hvordan vi samarbejder med eksterne parter. Du kan finde kvalitetsmanualen her.

Der vil efter den politiske igangsætning af planlægning blive udarbejdet et udkast til en tidsplan for den enkelte lokalplan.

Sagsbehandlingstiden afhænger bl.a. af planlægningens omfang og indhold, borgerinddragelsen, behovet for miljøvurdering og planlovens høringsfrister.

Som hovedregel kan du forvente følgende sagsbehandlingstider efter politisk igangsætning:

  • Ukomplicerede lokalplaner evt med mindre kommuneplantillæg: 9-12 måneder
  • Mere komplicerede lokalplaner og lokalplaner, der forudsætter en væsentlig ændring af kommuneplanen og fordebat: Ca. et år.
  • For komplicerede lokalplaner, der forudsætter miljøvurdering og/eller VVM-redegørelse, kan sagsbehandlingstiden være længere.

Der er pt. stor aktivitet og lyst til at realisere nye projekter i Randers Kommune. Det betyder desværre, at der kan være ventetid på igangsætning af nye lokalplaner. Du vil blive orienteret om et forventet tidsperspektiv, når du henvender dig med et ønske om ny planlægning.

Forespørgsler om udarbejdelser af lokalplaner skal ske til plan@randers.dk.