Kulturmiljøer

Randers Kommune ønsker at bevare værdifulde kulturmiljøer for eftertiden.

I de senere år er man blevet mere og mere opmærksom på, at kulturarv ikke kun kan omfatte enkeltstående bygninger eller enkelte genstande, men at kulturarv også kan være en helhed af mange elementer.

I den fysiske planlægning defineres et kulturmiljø som et "geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling".

Historien om livet på en herregård bliver jo ikke fortalt fuldt ud, hvis man blot kan fremvise en herregård. Den fulde fortælling kræver også herregårdens umiddelbare miljø, det vil sige dens alléer, park, arbejderboliger, marker, skove, enge og sten- og jorddiger.

Historien om fiskeriet kan fortælles med en fiskekutter, men bliver endnu bedre, hvis man har bevaret et helt fiskerleje med stejlepladser, tjæregryder, havneanlæg/moler, skure osv. Det samme gælder husmandsbrug på overdrevets ujævne bakker, dyrkningslandskaber, fritidsmiljøer, købstæders bymidter, havne, industrimiljøer og andre helheder, som fortæller en historie, og som er udvalgt og fundet værdifulde.