Landsbyregistrering

Landsbyregistrering 2011 er udarbejdet for at give alle interesserede et bedre indblik i landsbyernes mange kvaliteter.

Projektet

Landsbyregistrering 2011 er et nutidsbillede af landsbyerne i Randers Kommune og deres fysiske tilstand - en tilstand der varierer meget fra landsby til landsby. Hele spektret er repræsenteret fra forskellige grader af forfald til smukke kulturmiljøer. Under registreringen har fokus primært ligget på de gamle, oprindelige dele af landsbyerne – der hvor det hele begyndte. Her kortlægges bevaringsværdige bygninger, miljøer og landsbyens samspil med landskabet, så disse også for eftertiden kan bevares. Selvom fokus hovedsageligt ligger på de gamle bydele, registreres de ikke uden, at blive sat i forhold til de nyere dele af landsbyerne. På den måde sikres det, at kataloget giver et helhedsbillede af hver enkelt landsby.

Katalogerne

Hver landsby, der er registreret, er beskrevet i et katalog gennem temaerne: Historie, Topografi og landskab, Funktioner og infrastruktur, Bebyggelse, arkitektur og kulturmiljø, Afgrænsning og byggemuligheder samt en Sammenfatning. I "menu" øverst på siden kan du finde alle katalogerne, for de 5 distrikter.

Læsevejledning

Vi har udarbejdet en Læsevejledning (findes i starten af hvert katalog), som vi anbefaler du læser før du dykker ned i landsbykatalogerne. Dette vil give en større forståelse for, hvordan landsbyregistreringen er grebet an. I læsevejledningen er de forskellige emner, vi behandler i hæfterne, beskrevet. Der er også en ord- og begrebsforklaring samt en liste med fonde, hvor det er muligt at søge tilskud, hvis I ønsker at lave nogle konkrete tiltag i din landsby.

Baggrund

Efter kommunesammenlægningen i 2007 er Randers Kommune vokset, og har fået mange nye landsbyer. Disse landsbyer præger i høj grad oplevelsen af kulturlandskabet i Randers Kommune og fortæller en historie om udviklingen af et landbrugssamfund gennem, i nogle tilfælde, mere end 1000 år. Randers Kommune vil med 'Landsbyregistrering 2011' sikre, at historiefortællingen fortsætter.

Landsbyregistrering 2011 er dels rettet mod beboerne i landsbyerne og dels Randers Kommunes medarbejdere, så alle kan få et større indblik i landsbyernes mange kvaliteter. Endvidere er formålet at skabe en fælles forståelse for de udfordringer, den enkelte landsby står overfor i fremtiden.

De bærende værdier for hver enkelt landsby er blevet kortlagt, og formidles gennem registreringer og vejledninger. Formålet er, at fremhæve de værdier, der skal styrke landsbyernes udvikling fremover.

Her kan du læse katalogerne over landsbyerne i Distrikt 1. Vi anbefaler, at du læser Introduktion og læsevejledningen, før du begynder på landsbyerne.

Her kan du læse katalogerne over landsbyerne i Distrikt 2. Vi anbefaler, at du læser Introduktion og læsevejledningen, før du begynder på landsbyerne.

Her kan du læse katalogerne over landsbyerne i Distrikt 3. Vi anbefaler, at du læser Introduktion og læsevejledningen, før du begynder på landsbyerne.

Her kan du læse katalogerne over landsbyerne i Distrikt 4. Vi anbefaler, at du læser Introduktion og læsevejledningen, før du begynder på landsbyerne.

Her kan du læse katalogerne over landsbyerne i Distrikt 5. Vi anbefaler, at du læser Introduktion og læsevejledningen, før du begynder på landsbyerne.