Lokale udviklingsplaner

En udviklingsplan er et værktøj. Den giver et overblik over et lokalområdes eller en landsbys fælles vision. Den er jeres vision for, hvordan jeres lokalsamfund skal udvikle sig.

Med en udviklingsplan i hånden, står jeres lokalsamfund stærkere, når idéer og mål for konkrete projekter skal beskrives eller forklares og der skal udarbejdes ansøgninger til projekter. For at planen skal have vægt, er det helt afgørende at lokalsamfundet taler med en samlet stemme.

Udviklingsplanen kan også tjene som "salgsmateriale" overfor investorer, fonde, puljer o.lign. og den vil være en guide, når der skal træffes beslutninger om fremtidig udvikling.

I bestemmer selv form og retning - udgangspunktet er jeres ønsker og ideer. Jeres engagement. Til gengæld skal visionen og ønskerne i udviklingsplanen netop være fælles - på tværs af foreninger, grupper og råd i jeres lokalområde.

Kunne I tænke jer en lokal udviklingsplan?

Så kan I kontakte Landdistriktsservice, for at høre mere om mulighederne for sparring og facilitering. Randers kommune bestræber sig på, at alle byer som ønsker det får en kontaktperson fra LAG Randers-Favrskov eller Randers Kommune, som vil deltage i møder og hjælpe med de udfordringer I kan møde.

Et forløb vil typisk løbe over tre -seks måneder, hvor der afholdes borgermøder og andre aktiviteter i byen. F.eks. en byvandring. Det vigtigste for at få en succesfuld proces og en udviklingsplan med projekter der kan realiseres, er det lokale engagement. Det er derfor vigtigt, at I er indstillet på at gøre en indsats, for at få jeres medborgere til at være med.

Har I lyst til at høre mere om udviklingsplaner, kan I kontakte Landdistriktsservice på 2057 3090 eller sende en mail til landdistriktsservice@randers.dk.

Randers Kommune søger byer, som er interesserede i at få hjælp til at udarbejde en udviklingsplan.

Nedenstående model være en god skabelon for en proces.

At lave en udviklingsplan er en proces. Ved at diskutere visioner, idéer, værdier og ønsker, bliver det lokale fællesskab styrket og I bliver enige og bevidste om hvad I vil arbejde for i fællesskab. Det kræver åbenhed og positiv dialog, samt en tovholder eller styregruppe, der kan samle trådene.

Man nedsætter en styregruppe

Styregruppen har til opgave at samle, koordinere, inspirere og drive processen, som kan forløbe over nogen måneder, op til et måske et halvt år.

Man laver stormøder

Man kan starte med enten et stormøde for ALLE borgere i lokalområdet, eller et koordineringsmøde blandt foreningsrepræsentanter og ildsjæle. På den måde kan styregruppen lave et program for første stormøde og få mere ud af det - bedre dialog og mere konstruktive idéer.

Man koordinerer og uddelegerer

Styregruppen samler informationerne fra mødet og kan herefter begynde at uddelegere arbejdet og skrive. De kan også indkalde til flere møder med særlige temaer, engagere forskellige borgergrupper osv. Jo flere aldersgrupper og forskellige interesser der er repræsenteret og kommer til orde, jo stærkere et værktøj bliver planen.

Der kan f.eks. samles fotografier, laves interview eller spørgeskemaer, arrangeres byvandringer, temamøder mv. Find inspiration, f.eks. i andre udviklingsplaner, som der bl.a. kan findes i link-oversigten på sidste side.

Man samler og præsenterer

Det styrker planen, hvis der er en klar rød tråd og sammenhæng helt fra vision til handleplan.

Jo bredere ejerskab og kendskab der er til planen, jo bedre. Planen kommer på LAG Randers' hjemmeside og I kan sende linket til bl.a. ejendomsmæglere og andre, som kunne have interesse for den.

Præsentér planen til en byfest eller hold et stormøde, hvor alle kan fejre at I nu har beskrevet en fælles vision og har fået en udviklingsplan.

Lav selv en udviklingsplan for jeres landsby eller lokalområde, ligesom f.eks. Støvring har gjort. Randers Kommune og LAG Randers har i samarbejde udarbejdet "Vejledning og inspirationsmanual for landsbyer og lokalområder - udviklingsplaner og lokal organisering", som kan downloades fra linket herunder.

Vejledning og inspirationsmanual for landsbyer og lokalområder

Udviklingsplan for landsby eller lokalområde