Forsamlingshuse

På denne side kommer der inspiration og vejledninger, som er relevante for forsamlingshusene i Randers Kommune.

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune varetager samarbejdet med de 42 forsamlingshuse i kommunen.

Landdistriktsudvalget vedtog d. 16. september 2020 en helhedsplan for samarbejdet.

Datoer og indsatser.

Driftstilskud

Udbetales i første kvartal af året. Er udbetalt i 2022. 

Dialog møde

Afholdes i forbindelse med Landdistriktskonferencen. Som regel i efteråret. 

Her vil vi bl.a. snakke om hvordan vi skal prioritere indsatserne i Helhedsplanen.

Temamøde

Årets temamøde omhandler frivillighed.

Du kan læse mere om mødet her: https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/landdistriktsudvikling/har-din-forening-brug-for-flere-frivillige/ 

Forsamlingshusanalyse

Analysen er blev gentaget i 2021. Resultaterne forelægges Landdistriktsudvalget og efterfølgende for forsamlingshusene i forbindelse med dialog mødet. Herefter bliver analysen tilgængelig her på siden.

Det er fire år siden sidst analysen blev udarbejdet. Analysen kan give indikationer på hvordan forsamlingshusene fungerer, samt deres fysiske tilstand. Dette kan være med til at målrette indsatsen fremadrettet.