Forsamlingshuse

På denne side kommer der inspiration og vejledninger, som er relevante for forsamlingshusene i Randers Kommune.

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune varetager samarbejdet med de 40 forsamlingshuse i kommunen.

Landdistriktsudvalget vedtog d. 16. september 2020 en helhedsplan for samarbejdet.

Datoer og indsatser i 2021

Driftstilskud

Udbetales i første kvartal 2021.

Dialogmøde

Afholdes i forbindelse med Landdistriktskonferencen d. 10. april 2021 i Øster Bjerregrav.

Her vil vi bl.a. snakke om hvordan vi skal prioritere indsatserne i Helhedsplanen.

Temamøde

Planlægges i efteråret 2021, med udgangspunkt i den prioritering der besluttes på dialogmødet.

Forsamlingshusanalyse

Analysen skal gentages i 2021. Det forventes at blive i andet kvartal 2021. Det er fire år siden sidst analysen blev udarbejdet. Analysen kan give indikationer på hvordan forsamlingshusene fungerer, samt deres fysiske tilstand. Dette kan være med til at målrette indsatsen fremadrettet.