Forsamlingshuse

På denne side kommer der inspiration og vejledninger, som er relevante for forsamlingshusene i Randers Kommune.

Lørdag d. 7. marts afholdes dialogmøde mellem Landdistriktsudvalget og bestyrelserne for forsamlingshusene.

Her drøftes indsatserne ud fra udkastet til helhedsplanen.

Dette udkast findes nedenfor.