Hjælpemidler og hjælp i hjemmet

Hvis du har demens, kan du muligvis få bevilget hjælpemidler og/eller hjemmehjælp.

Hjælpemidler

Der findes forskellige hjælpemidler, som kan give tryghed og hjælpe dig i hverdagen, hvis du har en demenssygdom. Det kan f.eks. være kalendere, kommunikationsredskaber og GPS-systemer.

Nogle hjælpemidler kan du søge om at få bevilget gennem Randers Kommunes visitationsafdeling. Andre skal du selv betale.

Tal med den demenskoordinator, der hører til det område, du bor i, hvis du gerne vil vide mere om hjælpemidler. Demenskoordinatoren kan informere dig om udvalget af hjælpemidler og vejlede dig i at finde det rette hjælpemiddel.

Hjælp i hjemmet

Hvis du har demens, er det muligt, at du kan få hjemmehjælp. Det er en betingelse for at få hjemmehjælp, at du eller dine nærmeste ikke selv kan klare hverdagen.