Nærgenbrugsstationer

Har I etableret en genbrugsstation til indsamling af storskrald i jeres afdeling? Der er mange fordele, hvis I gør det.

En nærgenbrugsstation er et sted til opsamling af storskrald i boligområder, så det ikke skal stå foran alle opgangene. Nærgenbrugsstationer kan indrettes på flere måder. Det kan være alt fra en simpel indhegnet plads til indrettede bygninger med bemanding.

Som udgangspunkt sørger Randers Kommune for afhentning af affaldet fra genbrugsstationerne hver 14. dag. Små pladser med mindre behov lægges ind i en anden fast afhentningsturnus.

  • Vi opstiller det antal 1100 liters containere til småt brændbart storskrald i klare sække, som I har behov for. Containerne tømmes med komprimatorbil.
  • Vi leverer pallekasser til småt jern og metal. Kasserne ombyttes ved afhentning.
  • Vi leverer pallekasser til affald til deponi. Kasserne ombyttes ved afhentning.
  • Vi leverer pallekasser eller bure til elektronikaffald. De ombyttes ved afhentning.
  • Vi leverer bure til sammenklappet pap. Burene ombyttes ved afhentning. Hvis papmængderne er meget store, kan nærgenbrugsstationen anskaffe sig en pappresser. Ballerne kan afhændes til anden side, hvis I aftaler det med Affaldskontoret. Alternativt kan de blive hentet som storskrald, hvis de sættes på en palle.

Større hårde hvidevarer og større fjernsyn skal sættes på en palle.

Har du farligt affald, skal du også tilmelde ejendommen viceværtordningen for farligt affald.

Læs folderen Nærgenbrugsstation til storskrald for yderligere oplysninger, eller kontakt os på affald@randers.dk eller telefon 89 15 16 17 for at komme i gang.