Forsyningsselskaber

Forsyningsselskaberne leverer fjernvarmevarme, vand og elektricitet. Derudover sørger de også for dit spildevand.

Fjernvarmeværker

I Randers Kommune ligger ni varmeværker, som leverer fjernvarme til boliger i lokalområdet. De fleste værker er ejet af forbrugerne. Kontakt vedrørende drift skal ske direkte til værkerne.

Du kan finde oplysninger om dit varmeværk her

Vandværker

Drikkevandsforsyningen i Randers kommune er baseret på indvinding af grundvand, som flere steder kan sendes direkte ud til forbrugerne.

Du kan finde oplysninger om dit vandværk her

Spildevand

Vandmiljø Randers A/S sikrer, at kommunens borgere får afledt og renset deres spildevand.

Elektricitet

Verdo og Eniig leverer elektricitet i Randers Kommune.