Hvem har ansvaret?

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvem der har hvilket ansvar for at vedligeholder kloakker og forebygge mod oversvømmelse.

Dit ansvar

Når du ejer et hus, er alle kloakker på din grund private - og dermed dit ansvar. Dette gælder også for grundejerforeninger med private fælleskloakker.

Det betyder, at du skal sørge for:

  • At vedligeholde kloakken, så den fungerer i det daglige
  • At spule og reparere kloakken
  • At udbedre eventuelle problemer

Det er et lovkrav, at du benytter en autoriseret kloakmester, når der arbejdes med spildevandsinstallationer. Som husejer har du ansvaret for alle installationer på din grund. Din grund har eget spildevandsanlæg, og du skal derfor selv sikre din kælder mod oversvømmelser.

Læs mere om hvad du selv kan gøre før, under og efter skybrud eller stormflod.

Randers Kommunes ansvar

Det er Randers Kommunes ansvar at udarbejde en spildevandsplan, som indeholder oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold inden for spildevandsområdet. Spildevandsplanen fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand og regnvand i kommunen. Ændringer i håndtering af regnvandet og ændringer i terræn skal godkendes af kommunen. Det er også kommunen, der giver tilladelser til blandt andet nedsivning af regnvand på privat grund.

Du kan se Randers Kommunes spildevandsplan her.

Vandmiljø Randers ansvar

Vandmiljø Randers har ansvaret for det offentlige regn- og spildevandssystem. Det betyder, at Vandmiljø Randers er ansvarlig for kloakken frem til skellet ind til din grund. Hvis der er problemer i det offentlige regn- og spildevandssystem, skal du henvende dig til Vandmiljø Randers.

Læs mere om Vandmiljø Randers' ansvarsområder på www.vmr.dk.