Boliger til ældre

Randers Kommune tilbyder forskellige boligformer til ældre borgere, som har brug for pleje, støtte eller særlige fysiske rammer.

På Randers Kommunes ældreportal kan du se en oversigt over ældrecentrene i kommunen. I oversigten er der links til ældrecentrenes hjemmesider, hvor du kan læse mere om deres boliger.

Hvis du ønsker at flytte til en ældrebolig, skal du kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.

Plejeboliger er for personer med et stort behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt.

Plejeboliger svarer til det, man tidligere kaldte plejehjem.

I plejeboliger er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen.

Nogle af plejeboligerne er specielt indrettet til personer med demens (demensboliger).

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en plejebolig.

Ældreboliger med kald svarer stort set til det, man tidligere kaldte beskyttede boliger. Boligerne ligger tæt på et center, som sørger for praktisk og personlig hjælp.

Hvis du har brug for bedre fysiske forhold, kan du søge en ældre- og handicap-egnet bolig.

Her er det let at komme omkring, selvom du er gangbesværet eller sidder i kørestol.

I ældre- og handicapegnede boliger er der ikke fast tilknyttet personale. Men du kan få hjemmehjælp, hvis du har brug for det. Det kan f.eks. være til rengøring, vask og personlig hygiejne.

Flere af kommunens ældrecentre har én eller flere aflastningsboliger. Her kan du bo, hvis du i en kortere periode får brug for hjælp. Det kan f.eks. være i forbindelse med:

  • Akut sygdom
  • Sygdom hos ægtefælle
  • Optræning

Ophold i en aflastningsbolig kan normalt vare op til tre uger, hvorefter behovet skal revurderes. Opholdet er gratis, men du skal betale en fast pris for mad og eventuel vask af tøj og linned.

Ønsker du et aflastningsophold, kan du henvende dig til dit lokale ældrecenter.