Gebyr og satser

Gebyr og satser for brug af kommunale idrætsfaciliteter kan du se her.

Satserne gælder for godkendte folkeoplysende foreninger i Randers Kommune. Prisen er pr. time. Se eventuelt Randersordningen for flere oplysninger.

Kunstgræsbaner
Randers stadion bane 2 336 kr.
Randers stadion 336 kr. 
Ulvehøj stadion 507 kr.   
Dronningborg stadion 336 kr.
Helsted stadion 336 kr.
Kristrup stadion ved Tirsdalens Skole 336 kr.
Hornbæk stadion  336 kr.
Udenbys foreninger på kunstgræsbaner
Dronningborg stadion 1080 kr.
Ulvehøj stadion 1400 kr. 
Randers stadion 1080 kr.
Helsted stadion 1080 kr.
Kristrup stadion ved Tirsdalens Skole 1080 kr.
Hornbæk stadion 1080 kr.
Øvrige takster for godkendte folkeoplysende foreninger
Svømmehaller samt Water & Wellness 57 kr.   
Svømmesal på Rismølleskolen og Blicherskolen 38 kr.  
Idrætshaller 57 kr.
Langvang Atletik- og multihal 57 kr.
Kommunale aktivitets- og klublokaler (foreninger der har eget lokale) 117 kr. pr. m2  
Tilskud til lokaleudgifter (afgrænset pulje kan søges) 72 %
Tilskud til forbrugsafgifter (afgrænset pulje kan søges) 65 % 
Tilskud til lejemål på timebasis Maks. 152,93 kr.
Priser for skoler og institutioner, der ikke er kommunale
  Skoleår 2023/2024 Skoleår 2024/2025
Svømmehal 854 kr. 895 kr.
Svømmesal 475 kr.  498 kr.
Sportshal 475 kr. 498 kr.
Sportshal, festsal, aula 315 kr.  330 kr.
Gymnastiksal 191 kr. 200 kr.
Faglokale 157 kr. 165 kr.
Klasselokale   94 kr.   99 kr.