Byggeguide til foreninger

Brug byggeguiden, når jeres forening ønsker at opføre byggeri og anlæg på fritidsområdet. Se også et eksempel på en lejekontrakt og en forventnings afstemning med Kultur og fritid om jeres projekt.

Fordelen ved kultur og fritids byggeguide

Byggeguiden vil hjælpe jer til at få involveret de kommunale afdelinger og myndigheder på det bedste tidspunkt i processen. På den måde vil I kunne spare både tid og penge.
Guiden viser i hvilken rækkefølge et bygge- og anlægsprojekt typisk udvikler sig. Den fører jer igennem 5 faser:

1. Idéudvikling og research
2. Aftaler og godkendelse lokalt
3. Forhånds dialog og stjernehøring (screening) hos Randers Kommune
4. Fundraising
5. Projektering og udførelse

Byggeguiden er et proces- og dialog redskab til foreningen. Den er ikke udtryk for en juridisk gyldig aftale, ligesom der i dokumentet ikke ligger nogen myndighedsgodkendelser.

Vælg én af de to forskellige byggeguide

Der er to forskellige byggeguides. Det, der adskiller dem er som udgangspunkt, hvem bygherre er. Om det er Randers Kommune eller om det er en forening/selvejende idrætshal/forsamlingshus/borgergruppe.

Byggeguide

Denne byggeguide er tiltænkt godkendte folkeoplysende foreninger og kommunale idrætshaller, der er initiativtagere og hvor det forventes, at
     - projektet omhandler kommunale lokaler eller grundarealer
     - Randers Kommune står som bygherre og ejer af den nye facilitet.

Find den byggeguide, hvor Randers Kommune er bygherre, her.

Denne byggeguide er til selvejende idrætshaller, foreninger, forsamlingshuse eller borgerforeninger, der er initiativtagere og selv skal stå som bygherre og ejere af den nye facilitet.
Find den byggeguide her.

Stjernehøring i kultur og fritid

På et tidspunkt i processen laver kultur og fritid en intern stjernehøring af foreningens projekt. Det er en forventnings afstemning om blandt andet fordeling af opgaver imellem foreningen og kultur og fritid samt afklaring af eventuelle tilskudsmuligheder til drift af faciliteten.
Se et tænkt eksempel på en stjernehøring her. 

Lejekontrakt på kommunal jord

Hvis en forening ønsker at opføre en permanent facilitet på kommunal jord, skal foreningen indgå en lejekontrakt.
Se et tænkt eksempel på en lejekontrakt her.

Sådan kommer du i gang

Rekvirer én af de to ovennævnte byggeguides i en word udgave: Send foreningens navn, dit navn og dit telefonnummer til én af de to kontakter:

Folkeoplysende foreninger og idrætsfaciliteter :
Birgitte Strøbeck
Tlf.: 8915 1076
E-mail: bsp@randers.dk

Forsamlingshuse og borgerforeninger i landdistrikter:
Line Marie Sørensen
Tlf.: 2057 3090
E-mail: lms@randers.dk