Oversigt over idrætshaller

Find en oversigt over idrætshaller herunder. Der er både store haller og mindre gymnastiksale.

Selvejende haller

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Randers Kommune kan leje timer i godkendte idrætshaller til en fast timepris til godkendt folkeoplysende aktivitet.

 • Randers Idrætshaller (Bestående af: Arena Randers hal 1, 2 og 3, Dronningborghal hal 2, Ulvehøjhallen samt Tennishallen)
 • Romalt Aktivitetshal: 1 idrætshal
 • Randers Badmintonhaller: Hal 1 og hal 2
 • Langå Idrætscenter: 1 idrætshal
 • Munkholmhallen: 1 idrætshal
 • Assentofthallerne: Hal 1 og 2
 • Korshøjhallen: 1 idrætshal
 • Ommersysselhallen: 1 idrætshal
 • Havndalhallen: 1 idrætshal
 • Træningshuset i Asferg: 1 idrætshal
 • RgF hallen: Hal 1 og hal 2,3,4 som 2/3 haller
 • Spentrup Idræts- og kulturhus (hal 1 og 2)

Booking sker gennem den pågældende idrætshal.

Skoleidrætshaller

I Randers Kommune stilles en række skoleidrætshaller rådighed udenfor skolernes åbningstid og er kun efter særlig aftale til rådighed i skolernes sommerferie.

 • Hornbæk Skole
 • Vestervangsskolen
 • Nørrevangsskolen
 • Søndermarkskolen
 • Tirsdalens Skole
 • Amtsgymnasiet i Paderup
 • Grønhøjskolen

Booking af hallerne efter kl. 16 sker gennem Randers Idrætshaller

Kommunale haller

 • Bjerregravhallen (Bookes hos hallen)
 • Purhushallen (Bookes hos hallen)

Skolegymnastiksale

Alle folkeskoler har en gymnastiksal under 300 m2. De stilles til rådighed udenfor skolernes åbningstid og er kun efter særlig aftale til rådighed i skolernes sommerferie.

Booking af gymnastiksale efter kl. 16.00 sker hos Kultur og Fritid gennem Foreningsportalen.

Priser for benyttelse

For alle haller gælder opkræves et gebyr for benyttelse af hallerne. Se priserne her.

Foreninger kan ikke søge lokaletilskud til denne udgift.

Betingelser for tilskud til benyttelse

Der er et par betingelser knyttet til benyttelse af hallerne og for et eventuelt tilskud til betalingen. Læs mere om tilskud til halleje her.