Kunstgræsbaner

I Randers Kommune findes flere kunstgræsbaner, som kan lejes til almindelig fodboldspil.

I Randers Kommune er der seks kunstgræsbaner. To baner ved Randers Stadion samt en bane ved henholdsvis Helsted, Ulvehøj, Dronningborg, Kristrup (Tirsdalen) og Hornbæk idrætsanlæg.

Følgende regler gælder for kunstgræsbanerne

 • Kunstgræsbanen må kun bruges til fodbold.
 • Kun spillere og ledere for de hold der benytter banen, må befinde sig på kunstgræsarealet.
 • Der må kun anvendes fodboldstøvler med gummiknopper (metalknopper må ikke anvendes).
 • Der må ikke smides affald, tyggegummi mm. på kunstgræsbanen.
 • Mad og drikkevarer må ikke medbringes på banen.
 • Rygning er ikke tilladt på kunstgræsbanen.
 • Der må ikke opsættes stole, bænke eller lignende på kunstgræsarealet.
 • Hvis målene flyttes, skal de løftes og placeres uden at skade kunstgræsset. Efter brug placeres målene som ved ankomsten.
 • Ved lejemålets ophør skal banen være ryddet for kegler, bolde mm.
 • Kun de anviste omklædningsrum må benyttes
 • Baneområdet skal aflåses og lyset slukkes, når man forlader banearealet.
 • Hold der overtræder ovennævnte regler vil straks blive bortvist og modtage krav om betaling for leje m.m.

Ansøgning om benyttelse af kunstgræsbanen

Hvis du ønsker at leje en af banerne i Randers Kommune i perioden
15. november - 31. marts: kontakt Arena Randers på telefonnummer 86 42 21 79.
1. april - 14. november: skriv til fritid.kultur@randers.dk.
For de enkeltstående timer gælder først til mølle-princippet.

 • Se priser for leje her.
  Der bliver fremsendt regning halvårligt for sæsonbrugere. For enkeltudlån betales ved bestilling af kunstgræsbanen.
 • Det er omklædningsrum i forbindelse med kunstgræsbanen. Ønsker man at benytte disse, skal dette angives ved booking.
 • Ved forsinket ankomst refunderes beløbet ikke og der tillægges ikke ekstra tid. 
 • Overskrides den bestilte tid beregnes der dobbelt takst. 
 • Annulleres reservationen refunderes beløb ikke.
 • Opvarmning hører ind under bestilt tid, og man må ikke gå på banearealet før tid. 
 • Husk selv bolde, kegler, overtrækstøj samt at bestille dommer. 
 • Ved uforudsete hændelser forbeholder Randers Kommune sig ret til at aflyse og tilbagebetale det fulde beløb.
 • I tilfælde af akut opståede problemer med lyset eller låsesystemet skal du henvende dig til Ejendomsservice på telefonnr. 8915 6969.