Gratis arbejdshjælp til foreningen

Foreninger kan få hjælp til at få udført visse praktiske opgaver af borgere, der er arbejdssøgende og i aktivering.

Randers kommunes nytteaktiveringsprojekt kan lejlighedsvis efter konkret vurdering udføre lettere opgaver for frivillige foreninger. Det er en forudsætning, at der er tale om foreninger der er momsfritaget, at arbejdet ellers skal udføres af foreningsmedlemmer, at foreningen ikke har væsentlige indtægter udover kontingent indbetaling.

De aktiverede har som udgangspunkt ingen relevante kompetencer, derfor er det også vigtigt, at opgaverne er nemme at gå til uden den store baggrundsviden indenfor området. Til projektet er tilknyttet koordinatorer, som er ansat ved Randers Kommune. Koordinatorernes rolle er at holde opsyn med og tilrettelægge arbejdet for de aktiverede.

Til løsningen af diverse opgaver stiller driftsafdelingen biler og mandskab til rådighed gratis, men de betaler ikke for bortskaffelsen af affald på genbrugsstationen samt øvrige materiale forbrug forbundet med arbejdet.

Kontakt:
Ivan Christoffersen
Driftsafdelingen
E-mail: ivan.moldtrup.christoffersen@randers.dk

Hjælp til malerarbejde

Tradium i Randers har et fantastisk tilbud til foreninger og haller. Skolens malerafdeling laver spændende og fantasifulde udsmykninger. Hvis foreninger eller haller er interesserede, er det i perioder en mulighed at indgå en aftale om udsmykning af jeres foreningslokale eller hal.

Modtageren skal kun betale for materialer og evt. andre direkte udgifter.

Kontakt:
Tradium
Tlf.: 7011 1010
E-mail: info@tradium.dk