Tilskud til halleje

Idrætshaller og svømmehaller i Randers Kommune kan lånes eller lejes på visse vilkår.

Selvejende haller

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Randers Kommune kan leje timer i godkendte idrætshaller til en fast timepris til godkendt folkeoplysende aktivitet*.

Følgende lokaler er godkendt som idrætshal:

 • Randers Idrætshaller (Bestående af: Arena Randers hal 1, 2 og 3, Dronningborghal hal 2, Ulvehøjhallen og Tennishallen)
 • Romalt Aktivitetshal: 1 idrætshal
 • Randers Badmintonhaller: Hal 1 og hal 2
 • Langå Idrætscenter: 1 idrætshal
 • Munkholmhallen: 1 idrætshal
 • Assentofthallerne: Hal 1 og 2
 • Korshøjhallen: 1 idrætshal
 • Ommersysselhallen: 1 idrætshal
 • Havndalhallen: 1 idrætshal
 • Træningshuset i Asferg: 1 idrætshal
 • RgF hallen: Hal 1 og hal 2,3,4 som 2/3 haller
 • Spentrup Idræts- og kulturhus (hal 1 og 2)

* Godkendt folkeoplysende aktivitet er aktivitet inden for foreningens formål, herunder træning og kampe. Der ydes ikke tilskud til aktiviteter, hvori der deltager andre end foreningens egne medlemmer (bortset fra kampe mod andre foreninger) og til aktiviteter, hvortil der opkræves entre. Det er en forudsætning for opnåelse af hallejetilskud, at lejede timer benyttes.

Foreningernes egenbetaling ses på denne side. Der kan ikke søges lokaletilskud til egenbetalingen.

Ved udlejning til anden side end foreninger og aktiviteter nævnt ovenfor, udsteder idrætshallerne regninger på det fulde regningsbeløb.

Skoleidrætshaller

Skoleidrætshaller i Randers Kommune - Hornbæk Skole, Vestervangsskolen, Nørrevangsskolen, Søndermarkskolen, Tirsdalens Skole og Amtsgymnasiet i Paderup, - stilles uden for skoletid incl. i weekends og ferier - bortset fra skolernes sommerferie - til rådighed for Randers Idrætshaller og kan benyttes til formål og til priser som nedenfor skrevet. Hallerne er kun efter særlig aftale til rådighed i skolernes sommerferie.

Aflysning kan forekomme i forbindelse med eksempelvis de kommunale skolers egen benyttelse, hovedrengøring, valghandlinger mv. Randers Idrætshaller informerer hurtigst muligt de foreninger, der er ramt af aflysningen.

I tidsrummet fra 1. april til skolernes sommerferie tilstræber Randers Idrætshaller, at aktiviteterne i skoleidrætshallerne samles på færrest mulige dage og haller.

Randers Kommune opkræver gebyr for benyttelse af skoleidrætshaller. Gebyret reguleres en gang årligt. Gebyret har samme størrelse som egenbetalingen i de private idrætshaller.  I 2024 er gebyret på 57 kr. pr. time. Der kan ikke søges lokaletilskud til denne udgift.

Andre kommunale idrætshaller

For foreningers benyttelse af andre kommunale idrætshaller - Bjerregravhallen, Purhushallen, Spentruphallen - betales tilsvarende gebyr som for skoleidrætshaller. For den lille hal på Grønhøjskolen, Mini hal ved Ommersysselhallen og Træningshuset i Asferg er gebyret  i 2024 på 38 kr. pr. time.

Udlejning til ikke-folkeoplysende formål

For timer, der udlejes uden tilskud, kan hallen selv fastsætte udlejningsprisen. Det bemærkes at arrangementer, hvor der kræves entre af publikum, ikke er tilskudsberettigede, selv om de arrangeres af godkendte folkeoplysende foreninger.

Andre kommunale idrætshaller

Udlejning af andre kommunale idrætshaller betales med den til enhver tid gældende takst. Taksten for 2024 er 498 kr. pr. time. Hertil kan der eventuelt opkræves betaling for merudgifter til rengøring, servicebistand, elforbrug mv.

Udlejning af haller til andet end sædvanlig anvendelse af kommunale lokaler

Udlejning til benyttelse, der ligger uden for sædvanlig anvendelse af kommunale lokaler, kan kun ske efter forudgående aftale med Randers Kommune.