Tilskud til lokaler

Godkendte foreninger, der har aktiviteter for børn og unge, kan søge tilskud til lokaleudgifter.

Lokaletilskud til faste lejemål

Folkeoplysende foreninger, der også opfylder kravene for at kunne søge tilskud, kan søge om tilskud til lokaleudgifter til egne eller lejede private lokaler. Der kan søges 72% tilskud til de tilskudsberettigede lokaleudgifter og til forbrugsafgifter (lys, vand, varme) ydes 65% tilskud.

Hvis foreningen udlejer eller gratis udlåner sine lokaler, bliver foreningen modregnet i sit lokaletilskud.

Ansøgere, der ønsker at søge om nye lokaletilskud, skal indsende ansøgning senest 1. februar til fritid.kultur@randers.dk.

Vejledninger

Lokaletilskud til enkeltstående lejemål

Godkendte folkeoplysende foreninger, der har aktiviteter for børn og unge, kan få tilskud til enkeltlejemål. Ansøgningen kan indsendes løbende med dokumentation for udgiften og betaling. Tilskuddet afregnes kvartalsvist. Seneste ansøgningsfrist er den 31. december i udgiftsåret.

Tilskud søges via foreningsportalen.

Lokalerne skal være godkendt af de kommunale myndigheder som egnede til formålet.

Udgifter til leje af campinghytter, overnatningsafgift på campingpladser, leje af feriecentre, oplevelsescentre, hoteller og sommerhuse er ikke tilskudsberettigede.

Skolehytter, kommunale hytter eller lokaler, der er givet tilskud til efter anden lov, er ikke tilskudsberettigede.

Nedsæt jeres udgifter til el og varme

Lån en elmåler og få også inspiration til, hvor jeres forening og idrætshal kan sænke udgifterne på el og varme.

Læs mere på siden klimaliga.dk.

Kontakt Team Øst

Sonja Østergaard 
Tlf.: 8915 1077
E-mail: soe@randers.dk

  • Godkendelse af vedtægter/forening
  • Booking af lokaler, grønne arealer og idrætsanlæg
  • Lokaletilskud

Kontakt Team Vest

Eva Thomadsen
Tlf.: 8915 1070
E-mail: eva.thomadsen@randers.dk

  • Lokaletilskud
  • Godkendelse af vedtægter/forening
  • Haller (tilskud)