Randers Kommunes Beskæftigelsesplan 2022

Beskæftigelsesplanen udgør samtidig kommunens beskæftigelsespolitik for 2022

I Randers Kommunes Beskæftigelsesplan 2022 kan du læse om:

• De overordnede rammer og udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i 2022
• Beskæftigelsesministerens mål for 2022
• Indsatsen i jobcentret for de enkelte målgrupper
• Økonomien på beskæftigelsesområdet
• Beskæftigelsesindsatsens bidrag til opfyldelse af FNs Verdensmål for en bæredygtig udvikling
• FN’s Verdensmål 1.2 om at reducere fattigdom med 50%
• Jobcentrets resultatmål for indsatsen i 2022
• Aftale mellem Randers Byråd og Sprogcenter Randers for 2022