Student 2024

Bliver du færdig med STX, HHX, HTX eller HF i juni i 2024?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, skal du være opmærksom på følgende:

  • Har du søgt videre på uddannelse med studiestart i efterårssemestret bliver du betragtet som uddannelsessøgende og kan som udgangspunkt ikke søge uddannelseshjælp.
  • Har du søgt videre på uddannelse og får afslag sidst i juli kan du efterfølgende søge uddannelseshjælp men ikke med tilbagevirkende kraft.
  • Hvis du bliver optaget på uddannelse med start primo september, vil du som udgangspunkt være berettiget til forudbetalt SU fra 1. september og vil derfor ikke kunne få bagudbetalt uddannelseshjælp for august.
  • Hvis du ikke søger og heller ikke påtænker at søge ind på kompetencegivende uddannelse, vil du kunne søge uddannelseshjælp. Du kan tidligst søge uddannelseshjælp dagen efter, at din uddannelse er afsluttet. Dit eksamensbevis er dokumentation for dette.   

Særligt for enlige forsørgere

Hvis du er enlig forsørger og ikke er berettiget til uddannelseshjælp, fordi du bliver betragtet som uddannelsessøgende, kan der i op til to måneder være mulighed for at søge behovsbestemt hjælp, så du kan forsørge dine børn. Hvis du vil vide mere om dette kan du kontakte ydelseskontoret for yderligere information.

Enkeltydelse

Hvis du bliver betragtet som uddannelsessøgende og ikke har haft mulighed for at spare op til perioden mellem to uddannelser, kan du muligvis være berettiget til enkeltydelse. Det er altid ydelseskontoret, der træffer afgørelse om dette. Kontakt derfor ydelseskontoret for at høre nærmere.