Uddannelseshjælp

Du kan søge økonomisk hjælp i en kortere periode, indtil du er klar til at starte på uddannelse eller job

På baggrund af den aktuelle situation med Coronavirus, og som følge af Statsministerens udmelding den 11-03-2020, lukker UUR/Jobcenter Randers for borgerbetjening fra den 12-03-2020 og foreløbigt frem til mandag den 30. marts 2020.

I denne periode kan du kun søge uddannelseshjælp ved at henvende dig personligt i Borgerservice, Odinsgade 14, 8900 Randers i tidsrummet:

Mandag - torsdag : 10:15 - 15:00
Fredag: 10:15 - 13:00

Hvis du er under 30 år og ikke har, hvad vi kalder en ”erhvervskompetencegivende uddannelse” kan du søge uddannelseshjælp, når du helt eller delvist mister din indtægt for eksempel ved ophør på uddannelse eller ved opsigelse fra job.

Din ansøgning om uddannelseshjælp gælder tidligst fra den dag, hvor du henvender dig personligt for at søge. Det er derfor vigtigt, at du henvender dig i Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR) den første dag efter at du er blevet udmeldt fra uddannelse eller opsagt fra job.

Hvis du ønsker at søge hjælp, skal du først henvende dig her:

Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR)
Sct. Peders Gade 25, Lokale 140
8900 Randers C
Tlf.: 8915 4747

Uddannelseshjælp er en økonomisk hjælp til dig.

Men uddannelseshjælp er først og fremmest en hjælp til at komme i uddannelse. Det betyder, at du har pligt til at gå i gang med en uddannelse, så snart du er klar. Hvis du ikke er klar, har du pligt til at deltage i undervisning, praktik eller andre aktiviteter, som din rådgiver mener, er nødvendige for dig.

I uddannelseshuset gør vi hver dag vores bedste for at hjælpe dig og andre unge, som modtager uddannelseshjælp, med at blive klar til uddannelse.

Vi holder samtaler, vejleder dig om dine uddannelsesmuligheder, tilbyder undervisning og kan også hjælpe dig med at finde den virksomhedspraktik eller måske endda den læreplads, som er den helt rigtige for dig.

Vi er altså til for at hjælpe dig, men vi forventer også noget af dig til gengæld. Når du modtager uddannelseshjælp og er tilknyttet Uddannelseshuset, forventer vi, at du møder op og deltager aktivt i de samtaler og aktiviteter, vi aftaler.

Du kan selvfølgelig blive syg, men husk lige at ringe afbud om morgenen. For det er jo ikke i orden at blive væk uden grund, når din rådgiver, din chef eller en masse andre unge sidder og venter på dig, vel?

Har vi en aftale?

Der er mange fordele ved at vælge uddannelse frem for uddannelseshjælp:

  • Du beskæftiger dig med det, der lige netop interesserer dig
  • Du bliver del af et spændende studiemiljø
  • Du kan have fritidsjob ved siden af SU, hvilket oftest vil give dig højere indtægt end når du er på uddannelseshjælp

Du behøver ikke at finde fuldtidsarbejde, for at tjene mere end du kan få på uddannelseshjælp:

  • Cirka 5 timers arbejde om ugen er nok, hvis du er hjemmeboende
  • Cirka 11 timers arbejde om ugen er nok, hvis du er udeboende

Du kan kontakte din UU-vejleder, hvis du har brug for hjælp til at blive afklaret omkring hvilken uddannelse, du skal/kan vælge.

Du kan også kontakte Studievalg Østjylland, hvis du er interesseret i at blive vejledt omkring videregående uddannelser.

Du er naturligvis også velkommen til at søge et job via jobnet.dk.