Vær opmærksom når du bader i Gudenåen, havnen og fjorden

Hvis du springer i Gudenåen eller fjordens kølige vand, er der flere ting du skal være opmærksom på.

Smitte fra spildevand

Når det regner, ledes der spildevand ud i Randers Fjord og forskellige vandløb i kommunen. Det sker, når kloakken i de områder som er fælleskloakeret (ét-strenget kloaksystem, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør), bliver fyldt ved større regnskyl.

Det vand som udledes, er en blanding af spildevand fra husholdninger og virksomheder og er kraftigt opblandet med regnvand. Størstedelen er regnvand. Hvis du kommer i kontakt med vand som udledes fra fælleskloakken, kommer du også i kontakt med forskellige smitstoffer.

Hvis du bader eller svømmer i fjord eller vandløb nær spildevandsudledninger skal du være opmærksom på risikoen for at blive smittet med sygdomme forbundet med spildevand. Disse sygdomme kan give diarré og lignende, men kan også være meget farligere for eksempel leverbetændelse eller leptospirose (Weils syge). Leptospirose er en sydom som smitter via rotters urin gennem sår og rifter i huden eller ved indtagelse.

I Randers Kommune kontrolleres badevandskvaliteten ved Udbyhøj Strand og Fussing sø. I andre vandområder fortages der ikke analyser, som kan vise noget om badevandskvaliteten.

Dybde, strømforhold og trafik

Der er stor variation i, hvor dybt der er forskellige steder i Gudenåen og i fjorden. Du bør derfor orientere dig om dybden før du hopper i. Undlad især at springe i med hovedet først.

Strømforholdene varierer en hel del, også på den samme lokalitet fra dag til dag. Der er ofte stærk strøm i Gudenåen og du skal være en god svømmer, hvis du skal svømme imod strømmen. Vær derfor opmærksom på strømforholdene og om muligheden for at komme op af vandet igen.

Trafik med både er endnu en ting du skal være opmærksom på. Der er trafik med kano, kajak, robåde og motorbåde i Gudenåen og i fjorden/havnen større skibe.

Der er ikke officielle badesteder i Gudenåen, Randers havn og fjorden (udover Udbyhøj) i Randers Kommune. Tag vare på din egen og andres sikkerhed.