Alger i badevand

Hvis vandet er varmt og vejret er godt, kan der være alger i juli og august.

Risikoen for mange alger er til stede, hvis der igennem en lang periode har været høje vandtemperaturer og solrigt vejr. Alger trives i høje vandtemperaturer. Varmen får dem til at formere sig, og når vejrforholdene er stille, samler de sig i vandoverfladen. Alger er vindbårne, og dermed er risikoen for alger langs stranden størst ved pålandsvind fra østlig retning.

Algeopblomstringen kan være meget lokal og ændre sig hurtigt på grund af vandstrømning, vind og vejrforhold.

Store mængder af alger ses tydeligt som en misfarvning af vandet, der kan ligne maling. Langt de fleste alger er ufarlige, men der findes giftige arter. For badende personer er de giftige alger dog som regel harmløse, fordi deres gift bliver fortyndet i vandet. Kun når der opstår meget store opblomstringer af giftige alger, kan der være risiko for forgiftning – typisk irritation og kløe. Særligt hvis du har allergi eller er svækket, bør du holde dig væk fra algerne.

Børn skal passe mere på end voksne. De vil reagere på mindre mængder gift, fordi de er små, og de vil gennem deres leg i vandet og på stranden være mere udsatte for algerne.

Dyr er udsatte, fordi de ofte drikker store mængder vand fra søer og kyster og kan indtage meget vand i forhold til deres kropsvægt.

Gode råd: Sådan skal du gøre ved alger i badevandet

  • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart. Se evt. om der er strækninger, der har mere klart vand, eller prøv igen lidt senere når vind og strøm har skiftet retning.
  • Gå ud i vandet til knæene og kig på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
  • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet – det kan være algeopblomstringer.
  • Lad ikke børn lege i algefyldt vand, og hold dem væk fra skumansamlinger på stranden – det kan være døde alger.
  • Mennesker, der i forvejen er svækkede eller allergiske, skal holde sig væk fra algerne.
  • Dyr bør holdes fra døde alger på sø- eller strandbredden.
  • Hvis du eller din hund alligevel er gået i vandet med alger, så skyl efter med ferskvand.