Forældretilfredshed

Her på siden finder du resultaterne fra den store forældretilfredshedsundersøgelse, som blev gennemført i 2020.

Se resultaterne fra den første nationale brugerundersøgelse for folkeskolen og SFO i 2020. Danmarks Statistik har udarbejdet et interaktivt dashboard til visning af resultater på både lands-, kommune og skoleniveau. Dashboardet er tilgængeligt for alle og kan findes nederst på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside (se link nedenfor). Dashboardet giver mulighed for at dykke ned i resultaterne af undersøgelsen og se både gennemsnitlige scorer og svarfordelinger på de enkelte spørgsmål.

Det er nødvendigt at acceptere cookies på hjemmesiden, for at kunne benytte dashboardet.