Forældretilfredshed

Her på siden finder du resultaterne fra den store forældretilfredshedsundersøgelse, som blev gennemført i 2020.

Tilfredshedsundersøgelse for de enkelte SFO’er.

Nu foreligger resultaterne fra den første nationale brugerundersøgelse for folkeskolen og SFO.

Danmarks Statistik har udarbejdet et interaktivt dashboard til visning af resultater på både lands-, kommune og skoleniveau. Dashboardet er tilgængeligt for alle og kan findes nederst på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside (se link nedenfor). Dashboardet giver mulighed for at dykke ned i resultaterne af undersøgelsen og se både gennemsnitlige scorer og svarfordelinger på de enkelte spørgsmål.

Link: https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/

Det er nødvendigt at acceptere cookies på hjemmesiden, for at kunne benytte dashboardet.