Værdier

SFO'en har til formål, i samarbejde med forældrene, at skabe helhed og sammenhæng i barnets tilværelse.

Skolefritidsordningen er en integreret del af folkeskolen. Den skal skabe helhed og sammenhæng i barnets tilværelse ved at give det alsidige udviklingsmuligheder, så barnets personlighedsudvikling fremmes bedst muligt.

I skolefritidsordningen lægges særlig vægt på de kompetencer, som betyder, at børnene kan forvalte tiden til samvær samt til betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter. Det er vigtigt, at børnene lærer at kunne vælge, sige til og fra og dermed at kunne påtage sig et personligt ansvar for sig selv i et socialt samspil med andre.

Formålet er, at børnene udvikler sig til at være åbne og selvstændige mennesker, der har vilje og evne til at samarbejde og dermed færdigheder til at kunne varetage egne og respektere andres interesser. Børnene støttes således i at videreudvikle deres kompetencer til at mestre færdigheder, som gør dem i stand til at tage vare på sig selv og udvise social forståelse samt handleevner.