Om folkeskolerne

Generel information om folkeskolerne i Randers Kommune, f.eks. antal skoler, elevtal og forældretilfredshed m.m.

Randers Kommune har 19 kommunale folkeskoler, der har almenklasser. Herudover har nogle skoler også specialklasser. Randers Kommune har desuden Trekløverskolen og Oust Mølleskolen, som underviser en særlig målgruppe af elever.

Skolerne har skolefritidsordninger for elever fra 0.-3. klasse. To skoler har endvidere børnebyer, hvor der er tilknyttet en børnehavedel for de 3-6 årige.

Skolerne er selvstændige enheder med egen skolebestyrelse og egen ledelse. Skolerne er underlagt byrådets kontrol og økonomiske styring. Skolerne ledes af Børn og Skole-forvaltningen.

Nederst på denne side, under "Skoler i tal", kan du læse mere om elevtal, karaktersammenligninger, forældretilfredshed og folkeskolernes kvalitetsrapport. 

Skoleindskrivning

Mangfoldighed, faglighed, mod og tolerance - FOLKESKOLEN FOR ALLE

Skal dit barn være med?

Skoler i tal

Her kan du bl.a. finde elevtal og karaktersammenligninger for folkeskolerne i Randers Kommune.

Karaktererne ved folkeskolens afgangsprøve og karaktersammenligninger kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Se karakterer på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Randers Kommune gennemfører løbende brugertilfredshedsundersøgelser på skoleområdet.

Læs mere om den seneste undersøgelse her

Undersøgelserne gennemføres blandt forældre til børn i Randers Kommunes folkeskoler, SFO'er og juniorklubber. Formålet med undersøgelserne er at give ledere, medarbejdere, udvalg samt byråd et grundlag for at vurdere, hvad forældrene er tilfredse med, og hvor der er noget, der kan arbejdes med for at gøre institutionerne endnu bedre.

Du kan se resultaterne af seneste og tidligere undersøgelser her:

Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Randers Kommune anvender et koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, som er udviklet af Social- og Indenrigsministeriet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Kommunernes Landsforening.

Læs mere om konceptet på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Her kan du finde den seneste og tidligere års kvalitetsrapporter for Randers Kommunes folkeskoler.

Det er et nationalt krav, at alle kommuner skal udarbejde kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet. Det overordnede sigte med rapporten er at tilvejebringe kvalificeret viden og dokumentation om det kommunale skolevæsen til brug for den enkelte skole, forvaltningen og byrådet med henblik på en fortsat kvalitetssikring og udvikling af kommunens skolevæsen. 

Efter folkeskolereformen 2014 udarbejdes kvalitetsrapporterne hvert andet år. Det er kommunalbestyrelsen, som tilrettelægger arbejdet med kvalitetsrapporten og beslutter, hvordan de enkelte skolebestyrelser og skoleledere inddrages i arbejdet. Forinden sin drøftelse af kvalitetsrapporten skal kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse om rapporten fra alle skolebestyrelser på kommunens skoler. 

Du kan se den seneste og tidligere kvalitetsrapporter her: