Om folkeskolerne

Her kan du finde generel information om folkeskolerne i Randers Kommune.

Randers Kommune har 19 kommunale folkeskoler. I skoleåret 2017/2018 går der knapt 8.500 elever i normalklasser på skolerne. Desuden rummer skolerne en række specialklasser, ligesom at der i kommunen er fire specialskoler.

Skolerne har skolefritidsordninger for elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. To skoler har endvidere "landsbyordninger", hvor der er tilknyttet en børnehavedel for de 3-6 årige.

Skolerne er selvstændige enheder med egen skolebestyrelse og egen ledelse. Skolerne er underlagt byrådets kontrol og økonomiske styring. Skolerne ledes af Børn og Skole forvaltningen.

Skoleindskrivning

Mangfoldighed, faglighed, mod og tolerance - FOLKESKOLEN FOR ALLE

Skal dit barn være med?

Folkeskolen som førstevalg

Randers Kommune har 19 gode folkeskoler, og det skal blive kendt for flere. Derfor har Børn og Skole lavet en kommunikationsstrategi, der bidrager til at styrke kommunens folkeskoler.

Læs mere om kommunikationsstrategien her.

Fællestræk for skolerne

Alle kommunale skoler arbejder med en indskolingsmodel, hvor lærere og pædagoger i 0.-3. kl. samarbejder om børnenes skoledag. På denne måde bliver børnenes skoledag længere, men også mere varieret med plads til leg, bevægelse og udeliv.

It prioriteres højt i Randers Kommunes kommunale skolevæsen. Der er således interaktive tavler på alle skoler, og flere skoler kører it-projekter på forsøgsbasis.