Handicapplaner

Handicapplanerne er den samlede vision for et godt og indholdsrigt liv for personer med et fysisk eller psykisk handicap i Randers Kommune.

På baggrund af en bred involvering af borgere, pårørende og medarbejdere har vi i Randers Kommune på det specialiserede socialområde udarbejdet to nye udviklingsplaner for børne- og voksenhandicapområdet. Planerne danner rammerne for en lang række initiativer, som skal sikre, at borgere med handicap får den bedst mulig hjælp og støtte samt møder en indsats, der er målrettet den enkelte. Handicapplanerne beskriver således de overordnede pejlemærker og sætter retningen for udviklingen af indsatsen på handicapområdet i 2020-2023.

Den seneste handicapplan blev udarbejdet i 2016 og er som helhed implementeret og i drift. Derfor blev det i foråret 2019 besluttet at udarbejde en ny handicapplan.

Den seneste handicapplan dækkede det samlede handicapområde i Randers Kommune, men som noget nyt er der udarbejdet to handicapplaner frem for én samlet plan. Således er der en plan for børnehandicapområdet og en plan for voksenhandicapområdet. Dette er sket for at højne relevansen for målgrupperne men også som konsekvens af, at områderne har hver sin lovgivning. Der er i begge planer lagt op til et stadigt tættere samarbejde mellem områderne.

Handicapplanerne blev efter endt høring vedtaget d. 9. november 2020.

Nedenfor findes link til begge planer. God læselyst!