Hjælp til høreproblemer på dit arbejde

Hvis dine høreproblemer giver dig forskellige udfordringer på din arbejdsplads, kan du få hjælp.

Er du i en jobsituation, hvor din hørenedsættelse er et problem, skal du kontakte din handicapkonsulent på jobcentret, som vil kunne rådgive dig.

Handicapkonsulenten vurderer, hvilken hjælp der skal til i forhold til din jobsituation. Handicapkonsulenten kan henvise dig til Hørecenter Midts specialuddannede hørekonsulenter, som kan hjælpe med:

  • Hjælp til indretning af arbejdspladsen, f.eks. vurdering af behovet for støjskærme, akustikloft eller belysning
  • Hjælp til at formidle konsekvenserne af hørevanskelighederne til kollegaerne og lederen på arbejdspladsen
  • Justering af høreapparater
  • Rådgivning i forhold til nye høreapparater, så der opnås optimal høreapparatbehandling. Herefter har vi den bedste mulighed for at afhjælpe dig med høretekniske hjælpemidler.
  • Udredning og afprøvning af høretekniske hjælpemidler
  • Opsætning af mindre omfattende høretekniske hjælpemidler, f.eks. streamere og FM-udstyr
  • Instruktion i brug af hjælpemidler
  • Undervisning i høretaktikker. Det kan være bevidsthed om støj, afstand til talesignalet og optimal placering i lokalet, hvor der er støj.