SPS-støtte til personer med hørerelaterede udfordringer under uddannelse

Er du studerende på en ungdoms- eller videregående uddannelse og har hørerelaterede udfordringer, så læs mere om dine muligheder for støtte under uddannelse her.

Hvis du har et høretab eller en anden hørerelateret diagnose og går på en fri grundskole, efterskole, fri fagskole, forberedende grunduddannelse, en ungdoms-, erhvervs-, videregående-, voksen eller efteruddannelse, så har du mulighed for at søge støtte hos Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK), så du kan varetage dit studie på lige fod med studerende uden hørerelaterede diagnoser.

For at få hjælp skal du kontakte din studievejleder eller SPS-vejleder på din skole eller uddannelsessted. De vil så kunne søge om forskellige ydelser, så du får den bedst mulige afklaring og støtte.

For personer med høretab kan der søges om tre forskellige ydelser:

  • Ydelse 1: Introforløb og høreteknisk afklaring
  • Ydelse 2: Instruktion i undervisning af Støttemodtager med hørehandicap og den pædagogiske anvendelse af hjælpemidler
  • Ydelse 3: Vurdering af ændret behov

Det anbefales altid at ansøge om ydelse 1 før ydelse 2 og 3, da der skal laves en grundlæggende udredning, før der kan søges om mere.

Har du spørgsmål eller andet, så henviser Hørecenter Midt til www.spsu.dk eller til at kontakte os på tlf. 89158680 i tidsrummet mandag-torsdag kl. 9-12. Du kan også sende en mail til horecenter.midt@randers.dk.