Høreapparat

Du bestemmer selv, om du vil have dit høreapparat udleveret på en offentlig klinik eller en privat klinik.

Uanset om du vælger offentlig eller privat udlevering, skal du kontakte en praktiserende ørelæge for at få foretaget en høreundersøgelse. Ørelægen kan henvise dig til at få et høreapparat hos den leverandør, du ønsker.

Vedligeholdelse af høreapparat

Det er rigtig vigtigt at vedligeholde dit høreapparat for at få mest muligt ud af det.

Det er en god idé at sende sit høreapparat til service og rens ved producenten cirka en gang årligt. Du skal selv sende/aflevere dit høreapparatet sammen med en seddel med dit navn, adresse, CPR-nr. og høreapparatets serienummer. Hvis du sender høreapparatet med posten, er det vigtigt, at sendingen pakkes forsvarligt og frankeres korrekt.

Høreapparater er et hjælpemiddel med høj værdi - så overvej om det skal sendes som værdipost med forsikring.

De enkelte leverandører af høreapparater har lavet videoer om, hvordan du selv vedligeholder dit høreapparat.