Strategi for psykiatri- og udsatteområdet 2023

Strategi for psykiatri- og udsatteområdet 2023

Med afsæt i nyeste viden på psykiatri- og udsatteområdet og inddragelse af borgere, medarbejdere, ledere, Udsatteråd, socialudvalg, samarbejdspartnere, Aarhus og Aalborg Kommuner og frivillige foreninger, har vi i Randers Kommune i 2023 udarbejdet en strategi for psykiatri- og udsatteområdet, der beskriver de overordnede pejlemærker og sætter retningen for udviklingen af indsatsen på området i de kommende år.