Råd og udvalg

I Randers Kommune bliver udsatteområdet behandlet politisk i Socialudvalget. Derudover varetager Udsatterådet udsattes interesser.

Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den sociale indsats.

Udsatterådet fungerer som talerør for socialt udsatte borgere i Randers Kommune. Rådet består af repræsentanter for henholdsvis psykiatri-, hjemløse/misbrugs-, kontanthjælps/førtidspensions- og de boligsociale områder.