Sundhedshøjskolen

Sundhedsfremmende indsatser i lokalområderne i Randers Kommune.

Sundhedshøjskolens formål er at iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i lokalområderne i Randers Kommune. Det vil ske gennem partnerskaber med lokale aktører med fysisk aktivitet som omdrejningspunkt, så langt flere borgere kan få gavn af de forebyggende tilbud.

Sundhedshøjskolen drives som et ”murstensløst højskolehus”, hvor der i stedet for en traditionel højskole er tale om satellitter fordelt i forskellige lokalområder. Tanken er, at Sundhedshøjskolen bevæger sig ud af de kommunale rammer og ud i lokalområderne. Sundhedshøjskolen er forankret i Randers Sundhedscenter og er dermed som andre offentlige og private aktører forpligtet til at have borgeren i fokus og efterkomme Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Sundhedshøjskolen har to forskellige primære indsatser i Randers Kommune: