ACT-lydfiler

ACT er en adfærdsterapi, som handler om at handle. Man handler udfra ens værdier, hvad man ønsker at stå for, og hvad der betyder noget for en i livet.

Målet med ACT er at hjælpe os til at skabe et indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt liv, samtidig med at vi accepterer den smerte som livet også bringer med sig. For vi oplever alle frustration, skuffelse, afvisning, tab og nederlag eller sygdom, skader og aldring.

I ACT er der 6 kerneprocesser som hjælper dig hen mod dette mål. Disse kerneprocesser har vi indtalt som lydfiler, som gerne skulle hjælpe dig med at åbne op for et mere bevidst nærværende og værdibaseret liv. 

OBS: siden er stadig under udarbejdelse og der vil løbende blive lagt lydfiler op.

Kontakt med nuet (Vær her Nu)

At træne vores opmærksomhed på vores oplevelse af nuet, istedet for at drive væk i tanker eller være på autopilot:

Åndedrætsmeditation

Kom tilstede i nuet

Defusion (Iagttag dine tanker)

At træne os i at kunne adskille og distancerer os fra vores tanker, forestillinger og erindringer:

Blade i Bækken

Skyer

Accept (Vær åben)

At træne os i at kunne åbne os og give plads til smertefulde følelser og fornemmelser: 

Tillad din indre oplevelse

Giv Slip

Selvet som kontekst (Ren bevidsthed)

At træne os i at blive bevidst om vores tænkende selv:

Lygten

Sceneshowet

Værdier (Vid hvad der er vigtigt)

At træne os i at blive opmærksom på hvad der virkelig er vigtigt for os i vores liv:

80 års fødselsdagen

Engageret handling (Gør det der skal til)

At træne os i at kunne handle effektivt og efter vores værdier, trods behagelige og ubehagelige tanker.

Forandre dine vaner

Skydeskiven