Motion og bevægelse

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn og unge mellem 5 og 17 år er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen.

Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.

Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Mindst tre gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.

Hvad er fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet dækker over alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen. Fx bevægelse i skolen, bevægelse i hjemmet, aktiv transport og forskellige former for lege med mere.

Almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter

Almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter dækker over de aktiviteter, man hyppigt udfører i dagligdagen af kort varighed (under 10 minutter) uanset deres intensitet.

Moderat fysisk aktivitet

Moderat fysisk aktivitet dækker alle former for aktivitet/motion, hvor pulsen stiger, og hvor du kan tale med andre imens. Eksempler på fysisk aktivitet af moderat intensitet: cykle og gang til og fra skole, lege i skolegården, gå på trapper, spille rundbold og andre former for motionsidræt.

Fysisk aktivitet af høj intensitet

Fysisk aktivitet af høj intensitet kan være planlagt træning/fysisk aktivitet, der gennemføres to gange om ugen af 20–30 minutters varighed for at forbedre og/eller vedligeholde kondition. Høj intensitet betyder, at pulsen stiger, så du føler dig forpustet og har svært ved at føre en samtale. Eksempler på fysisk aktivitet af høj intensitet kan være svømning, løb, styrketræning og boldspil m.m.

Links til inspiration til bevægelse

Fritid for Alle - Hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet eller økonomisk støtte hertil

Jump4fun - For børn og unge mellem 6-12 år som ikke har fundet den idræt, som passer til dem eller mangler et frirum. Det foregår i Træningshuset Asferg. Tilmeld dig til Jump4fun på Purhus IF's hjemmeside. 

Besøg naturen - Inspiration til ture i det fri  

Fit for kids

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesiddende tid for børn og unge på 5-17 år