Udeservering

Her kan du læse mere om hvordan du ansøger om udeservering i Randers Kommune. Fælles for al udeservering er, at der skal søges om brug af vejareal til udeservering og der skal foreligge en tilladelse før ibrugtagning.

Der er tale om udeservering når der stilles borde, stole, parasoller og lignende udendørs til dine gæster.

Randers Kommune har udarbejdet en ny procedure for udeservering, som betyder at du skal ansøge digitalt.

Det skal ske gennem www.virk.dk, hvor du skal logge ind med dit NemID.

Alle tidligere udstedte udeserveringstilladelser udløber 31. december 2021.

Der er udarbejdet en vejledning som kan læses her.

Tilladelsen gives fortløbende i den periode der ansøges om. Det betyder, at du ikke behøver at ansøge hvert år. Kommunen vil løbende føre tilsyn med at forholdene i tilladelsen stemmer overens med de faktiske forhold. 

Tilladelsen vil ophøre, hvis den ikke har været brugt i et år eller hvis der sker ejerskifte (nyt cvr nummer).

Vær opmærksom på at der skal ansøges særskilt for Randers Festuge. Læs mere under fanen ”Udeservering i Randers Festuge”.

Hvis tilladelse til udeservering meddeles, vil dette ske på en række vilkår.

Læs vilkår for udeservering.

Som noget nyt skal der som udgangspunkt hvert år ansøges om udeservering i forbindelse med Randers Festuge. Tilladelsen vil, ligesom ved almindelig udeservering, gælde fortløbende i den periode der ansøges om. Det betyder, at hvis der benyttes det samme materiel hvert år (telte, barer m.m.) kan der ansøges for flere år af gangen.

Ansøgningen skal også her ske digital via samme link, som ved almindelig udeservering.  Det er vigtigt at oplyse, om du ønsker andet end parasoller, borde og stole på arealet.

Husk ligeledes at oplyse, hvor mange ekstra kvadratmeter du ønsker at råde over i Randers Festuge.

Læs vejledning til ansøgning om udeservering.

I festugen skal der betales for at bruge plads på kommunens arealer, når du ønsker at have salg eller tager entré til arrangementer.

Taksterne er:

Mandag-fredag: 8,00 kr. pr. m2 pr. dag

Lørdag og søndag: 10,00 kr. pr. m2 pr. dag

Randers Byråd har vedtaget et regulativ, der giver et samlet overblik over regler for brugen af de offentlige vejarealer i Randers Midtby.

Vi opfordrer til, at man holder sig opdateret i regulativet, da ændringer der måtte komme fremover vil komme til at fremgå heraf.

Læs Midtbyregulativet.

Randers kommune har vedtaget forskrift for udeservering. Støj fra udeservering er en del af virksomhedens støj og bliver reguleret med påbud efter miljøbeskyttelsesloven. Kommunen kan meddele påbud, hvis kommunen konstaterer, at en virksomhed støjer væsentligt og vedvarende over miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Hensigten med forskriften er at fastlægge et sæt spilleregler, som ikke er for restriktive i forhold til restaurationerne, men som skal sikre, at nabobeboelser ikke belastes for meget med støj fra udeserveringsarealet.

Forskriften for udeservering gælder på såvel private som offentlige arealer i tilknytning til en restauration. 

Læs mere om forskrift for udeservering (støj).

Bemærk, at udeserveringstilladelser er ikke en alkoholbevilling eller tilmelding til næringsbasen via Erhvervsstyrelsen. Der skal du søge hos relevante myndigheder.