Hjørnegrunde der grænser op til private fællesveje

Ved en hjørnegrund med adgang til kommunevej og grænser til privat fællesvej og -sti har grundejeren pligt til vintertjeneste på det kommunale fortov.

Grundejeren har også pligt til vintertjeneste på den private fællesvej og -sti for den del af vejen/stien, der ligger nærmest ejendommen, medmindre grundejeren kan dokumentere ikke at have vejret til vejen eller stien.

Grundejerens pligt til vintertjeneste på en hjørnegrund med adgang til en kommunevej og grænser til en privat fællesvej og -sti.

Ved en hjørnegrund med skel mellem kommunevej og privat fællesvej har grundejeren pligt til vintertjeneste for den del af det kommunale fortov, der ligger nærmest ejendommen.

Grundejeren har også pligt til vintertjeneste på den private fællesvej og -sti for den del af vejen/stien, der ligger nærmest ejendommen, medmindre grundejeren kan dokumentere ikke at have vejret til vejen eller stien.

Kommunen har pligt til vintertjeneste på den del af det kommunale fortov, der ikke ligger nærmest ejendommen.

Grundejerens og kommunens pligt til vintertjeneste på en hjørnegrund med skel mellem en kommunevej og en privat fællesvej.