Hjørnegrunde der grænser op til tre kommuneveje

Ved en hjørnegrund der grænser til tre kommuneveje med fortov, har grundejeren pligt til vintertjeneste på alle tre sider, da de ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til grunden.

Grundejerens pligt til vintertjeneste på en hjørnegrund som grænser til tre kommuneveje med fortov.

Ved en hjørnegrund, hvor der er et oversigtsareal, har grundejeren pligt til vintertjeneste på alle tre sider, men kun indenom oversigtsarealet, da den del af fortovet ligger tættest på grunden.

Grundejerens og kommunens pligt til vintertjeneste på en hjørnegrund hvor der er et oversigtsareal.