Socialøkonomisk virksomhed (SØV)

Socialøkonomiske virksomheder kombinerer kommerciel forretning med fremme af særlige sociale og samfundsgavnlige formål. Læs mere om socialøkonomiske virksomheder og om hvor du finder mere information og kommer godt i gang.

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Den danske regerings definition på socialøkonomiske virksomheder er:

”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.”

En socialøkonomisk virksomhed er en såkaldt ”not–for–profit” virksomhed, der er kendetegnet ved, at den:

  • har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål
  • har et salg af ydelser/og eller produkter
  • geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet
  • er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor
  • har et CVR-nummer

Med en socialøkonomisk virksomhed kan du drive forretning og skabe overskud – på en måde der skærper virksomhedens sociale profil og sender et stærkt signal til kunder og forretningsforbindelser. 

Socialøkonomiske virksomheder tilbyder anderledes arbejdspladser. De ser udsatte medborgere som ressourcer, der kan bidrage aktivt til virksomheden, arbejdsmarkedet og samfundet. Dette gør det muligt at inkludere udsatte borgere i medarbejderstaben -  medborgere som har brug for særlige hensyn på grund af en funktionsnedsættelse. For eksempel personer der ansættes i fleksjob eller skånejob.

At etablere et socialøkonomisk selskab adskiller sig ikke fra de procedurer man anvender ved almindelig selskabsetablering.

Gå ind på erhvervsstyrelsens hjemmeside og indtast dine data.

Når du har fået bekræftet dit CVR-nummer går du videre til virk.dk. SØV registreringen er på side 7 under punktet ” Kapitalnedsættelse / RSV”.

Du skal nu uploade 5 dokumenter der beskriver:

  1. Det sociale formål (virksomhedsvedtægter)
  2. Dokumentation for CVR-nummer
  3. Erklæring om uafhængighed af offentligt ejerskab
  4. Erklæring om, at du vil være inddragende og ansvarlig
  5. Erklæring om anvendelse af overskuddet

Vi kan tilbyde dig råd og vejledning om, hvordan du kommer i gang, hvilken selskabsform du bør vælge, og hvordan du bliver registreret. Vi kan også hjælpe dig med at formulere ovenstående dokumenter, så din virksomheds sociale formål og anvendelsen af overskuddet afspejler de socialøkonomiske fokuspunkter du ønsker at understøtte. Derudover kan vi eventuelt være behjælpelige med, hvordan du udvikler dit forretningskoncept samt hvilke fonde du kan søge.

Læs mere om socialøkonomiske virksomheder på Rummelig i Midts hjemmeside.

Hvis du overvejer at starte en socialøkonomisk virksomhed i Randers Kommune, vil vi gerne hjælpe dig. Kontakt Jobcenter Randers Erhverv på tlf. 8915 7990 - så hjælper vi dig videre.