Værdier i Randers Kommune

Randers Kommune er en værdibaseret organisation. Det betyder, at vi arbejder og navigerer ud fra 4 grundlæggende værdiprincipper.

Værdierne sætter rammen for kulturen på de mange forskellige arbejdspladser i kommunen og guider beslutninger, ledelse og løsning af opgaver i det daglige.

Ordentlighed og Ligeværdighed er værdier, som vi står på. De er fundamentet for vores adfærd. Udvikling og Frihed er værdier, som vi rækker efter. De er drivkraft for udvikling og fremtid.

Værdierne danner tilsammen grundlaget for den professionalisme og omtanke, som særligt kendetegner arbejdet i Randers Kommune. Det gælder både i vores interne samarbejde og i samspillet med brugere, borgere og andre samarbejdspartnere.