Afløserjob bliver til drøm om arbejde med ældre

Shawn Braberry har studeret psykologi, men efter at have været afløser i halvandet år på plejecenter Svaleparken, har hun nu valgt i stedet at uddanne sig til social- og sundhedsassistent.

”Som social- og sundhedsassistent er man en del af borgernes dagligdag. Man kan virkelig se, om der er sket en udvikling eller en afvikling i den enkeltes tilstand og arbejder blandt andet med, hvordan vi bevarer de evner, den enkelte har. Det er anderledes, hvis man har en person i terapi og kun ser vedkommende en gang om ugen eller måneden,” siger Shawn Braberry.

Psykologi og arbejdet med ældre hænger sammen

Shawn Braberry kommer oprindeligt fra Singapore, og det er også her, hun har taget sin uddannelse. Da hun flyttede til Danmark, skulle hun finde ud af, hvad hun gerne ville arbejde med. Her faldt hun over et ledigt job på demensafsnittet på plejecenter Svaleparken.

”Der er en masse sammenhænge mellem psykologi og mødet med ældre borgere. På Svaleparken arbejder vi for eksempel med, hvordan vi forbedrer beboerens livskvalitet, og her ser vi på livshistorie, interesser, psykiske og fysiske tilstand. Områder som man også arbejder med inden for psykologien,” siger Shawn Braberry og fremhæver især, at hun synes, at arbejdet med borgere med demens er interessant.

”Demens er en sygdom, der rammer mange. Her vil jeg gerne være der for dem, der lige har fået diagnosen og prøve at skabe ro for både dem og deres pårørende,” siger Shawn Braberry.

Vil bare hjælpe

Inden Shawn Braberry startede på Svaleparken, havde hun ikke tidligere arbejdet med ældre mennesker. Og specielt arbejdet med personlig pleje var hun spændt på, hvordan ville være.

”Jeg troede ærlig talt, at jeg ville have svært ved at hjælpe beboerne med personlig pleje, for eksempel toiletbesøg. Men da jeg stod der, røg de tanker til side. Så gjaldt det bare om at være nærværende og hjælpe en, der havde brug for mig,” siger Shawn Braberry.

I gang med ny uddannelse

Arbejdet på Svaleparken har nu fået Shawn Braberry til at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

”Jeg har fået en masse praktisk erfaring og viden fra mine kollegaer, men jeg vil gerne udvikle mig og have mere faglighed, som jeg kan træffe mine beslutninger ud fra. Derfor er tiden inde til, at jeg tager uddannelsen som social- og sundhedsassistent,” siger Shawn Braberry og til andre, der overvejer at uddanne sig inden for omsorgsområdet, har hun da også en klar opfordring.

”Det er bare med at kaste sig ud i det og prøve det af – uanset, hvad man har lavet før, og hvilken alder man har. Man får en meningsfuld hverdag, hvor man gør en forskel for mennesker, der har brug for det.