Byråd forkaster forslag til lokalplan efter høring

Der bliver ikke ændret på de nuværende muligheder for at bygge boliger på et areal ved Tjærbyvangsvej i Dronningborg. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 29. januar 2024, hvor et forslag til en ny lokalplan for området blev forkastet.

Der kommer ikke nogen ny lokalplan for et omkring 8,5 ha stort areal ved Tjærbyvangsvej i Dronningborg, har Randers Byråd besluttet på mødet den 29. januar 2024.

Dermed vil den eksisterende lokalplan 335 fortsat være gældende, og der bliver ikke ændret på de nuværende muligheder for at bygge boliger i området.

Tilbage i november 2022 besluttede erhvervs- og planudvalget på baggrund af en konkret ansøgning at igangsætte arbejdet med at opdatere plangrundlaget i en del af det område, som lokalplan 335 dækker. Og i august 2023 blev et forslag til en ny lokalplan 742 med mulighed for blandt andet tættere bebyggelse og rækkehuse sendt i høring.

Se høringsmaterialet og alle høringssvar

Under høringen kom der 12 høringssvar og samlet set omkring 400 underskrifter fordelt på forskellige høringssvar. Og nu har byrådet så besluttet at forkaste den nye lokalplan og i stedet bevare den eksisterende lokalplan.

Den eksisterende lokalplan 335 blev vedtaget tilbage i august 2005 og omfatter samlet set et område på cirka 26 hektar i Dronningborg, hvoraf en del er bebygget i dag. Den forkastede Lokalplan 742 drejede sig om et ubebygget område af den eksisterende lokalplan.

Se den eksisterende lokalplan 335

Se den forkastede lokalplan 742

Afstemningsresultat

I sag nr. 5 blev Økonomiudvalgets indstilling godkendt med 26 stemmer for og 2 stemmer imod. Imod stemte Østbroen.

Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti og Henriette Malland (UP) undlod at stemme.

Seneste nyheder

Nyheder